Публикация

ВМА награди медици по повод професионалния им празника

По повод 7 април - професионалният празник на работещите в здравеопазването, бяха наградени с отличия медици от ВМА.


За постигнати високи резултати в организирането и осъществяването на здравеопазването, за осъществен принос за издигане авторитета на здравния работник  със заповед на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов бяха наградени следните медици:
  • Златен почетен знак на Министерството на здравеопазването получи д-р Георги Гюзелев – началник на „Интензивно терапевтично отделение” в МБАЛ – Варна, към ВМА;
  • Сребърен почетен знак получи Валентина Илиева – старша медицинска сестра в Клиника „Дерматология и венерология”, и  Румяна Василева – старша медицинска сестра в Клиника „Функционална диагностика на нервната система” към ВМА-София;
  • Плакет получи Анка Симова – медицинска сестра в Клиника „Психиатрия” към ВМА-София;
  • Грамота получи Магдалена Спасова – медицинска сестра в Операционен център към ВМА-София.
За постигнати високи резултати в организирането и осъществяването на диагностично-лечебната дейност, за проявен професионализъм в работата, за постоянната и всеотдайна грижа за пациентите и във връзка с празника със заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов бяха отличени с награден бинокъл следните военни медици от резерва:  полк. доц. Влади Манев – от Научно-изследователска лаборатория по микробиология; полк. маг. фарм. Любомир Палейков – началник на сектор „Военномедицинско осигуряване”; полк. Д-р Милчо Перчински – началник на отдел „Информационна и физическа сигурност”; полк. доц. Светослав Николов – ръководител на Клиника „Обща урология”; полк. доц. Надко Величков от Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия”. С грамота бе отличена  Василка Георгиева – старша медицинска сестра на Катедра „Анестезиология и реаниматология”.

Коментари