Публикация

Необходима е промяна в клиничната пътека за палиативните грижи

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов изпрати официално писмо до НЗОК и БЛС с молба да се предприемат нужните стъпки, за да могат хосписите да работят със здравната каса по пътеката за палиативни грижи.


По този начин ще се реши проблемът с лечението на хората с онкологични заболявания в последен стадий.

На година около 2000 души с онкологични заболявания имат нужда от палиативни грижи. В момента обаче никой не иска да приема за лечение тези хора, тъй като престоят им в болниците е по-скъп, отколкото плаща здравната каса.

Тя дава по 51 лева на ден за 40 дни в годината. В същото време хосписите, които могат да поемат грижите за тези хора на същата тази цена, нямат право да работят с Касата.  

За да се реши проблемът е нужно здравната каса и лекарският съюз да променят съдържанието на клинична пътека 297 за палиативни грижи, така че да се даде възможност и на хосписите да работят по нея. За тази цел трябват промени в НРД за 2011. 
" }-->

Коментари