Публикация

Над 90% от хората са против клиничните пътеки

91,5% от хората в страната смятат, че клиничните пътеки трябва да отпаднат като модел за финансиране на болничната помощ.


Това показват резултатите от приключилата анкета на сайта на МЗ. 
 
52,2 на сто от участниците смятат, че въвеждането на  диагностично-свързаните групи е по-справедлив модел за разпределение на средствата за болниците. 

Други  39,3 %  са на мнение, че сегашният модел на заплащане в болничните заведения не е достатъчно обективен и се нуждае от промяна.

Запазването на клиничните пътеки и на сегашния модел на заплащане среща подкрепата на 5,5 на сто от анкетираните, а без мнение са 3%. 

Коментари