Публикация

Отпадат ограниченията за направления за детски специалист

Надзорният съвет на НЗОК прие изменение в Правилата за определяне на броя направления за консултация със специалист и стойностите за медико-диагностични изследвания.


С промяната се възстановява възможността личен лекар със специалност „Педиатрия” да насочва деца за консултация към лекар-специалист със същата специалност, без ограничение.   

Всички общопрактикуващи лекари, без значение каква специалност имат, могат да насочват неограничено деца към педиатър или лекар-специалист по детски болести – детски гастроентеролог, детски кардиолог, детски ендокринолог и др. Това може да става еднократно за всяко остро състояние. 

Коментари