Публикация

Касата ще договаря отстъпки за най-скъпите лекарства

НЗОК ще може да договаря отстъпки с фармацевтичните компании за част от лекарствата, които покрива. Това предвижда проект за промяна на Наредба №10 на МЗ.


Отстъпките могат да се договарят само за медикаменти, които се плащат от здравната каса на 100% и са единствени представители oт дадения вид (INN). По този начин здравната каса ще може да осигури повече лекарства за хората с парите, с които разполага.

Договорите ще се сключват с ппритежателите на разрешенията за употреба на съответните медикаменти. Самите отстъпки от стойността на лекарствата ще се извършват от постоянно действаща комисия към НЗОК. В нея ще влизат правоспособен юрист, магистър-фармацевт и икономист.

Договорът за отстъпките ще се подписва от фирмата и управителя на НЗОК. В него ще се посочва размера на отстъпката и формираната нова стойност на съответното лекарство, както и всякакви други условия.

Според промените здравната каса ще е длъжна да отправи покана за договаряне на отстъпки към фирмите най-късно до 1 септември тази година.

Коментари