Публикация

Пациентите – във фокуса на здравеопазването

Актуални и наболели теми, свързани с предизвикателствата пред пациентите, бяха дискутирани по време на форум, провел се в Бургас (1-3 юли).


В събитието взеха участие медицински специалисти, експерти, здравни медиатори и пациенти.
Срещата е организирана по инициатива на две от пациентските организации в страната – Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижа за децата „Усмихни се” и  Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка – HPV.

Основна цел на събитието бе участниците във форума да коментират начините за разширяване и подобряване достъпа на пациентите до лекарства, ваксини и здравни услуги.

Темите, които се разискваха, бяха свързани с онкологията и достъпа до съвременно лечение за пациентите, ваксинопрофилактиката, добрите практики от работата на здравните медиатори  и др.

Участниците в семинара се обединиха около факта, че системата за достъп на пациентите до здравеопазването се подобрява и над постигнатото трябва да се надгражда, за да не се загуби набраната инерция.

Доц. Илко Гетов, преподавател във Фармацевтичния факултет при МУ – София, направи интерактивна презентация, от която станаха ясни основните принципи на ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата в България. Според данните, които той изнесе, страната ни е с най-ниски цени на лекарствата от останалите държави в Европейския съюз. Той представи и проучвания, свързани с данъците върху лекарствата в различни държави от ЕС. Добрите примери от държавите – членки в тази област показаха, че нивата на данък добавена стойност за реимбурсирани медикаменти са намалени и в момента варират между 5 и 10%.

-brr-

Акцент върху възможностите за оптимизиране на достъпа на пациентите с ракови заболявания до медикаменти и по-конкретно – реимбурсацията на онкологични лекарства, в т.ч. – перорални, за таргетно лечение, постави доц. Дудов, председател на Българското онкологично дружество. Той подчерта, че увеличаването на броя пациенти със злокачествени образувания е вследствие на повишаване качеството на живот у хората. „Благодарение на бързо напредващата и непрекъснато развиваща се медицина, вече можем да говорим за персонализиране на терапията, благодарение на която се постига значително удължаване на живота. По този начин заболяването се превръща в хронично и може да се контролира”, коментира той. В допълнение, таргетното лечение ще намали разходите в болничната помощ.    

Доц. Никола Василев, национален консултант по акушерство и гинекология и председател на Българската асоциация по онкогинекология, представи наболялата за обществото тема за рака на маточната шийка. Той не пропусна да подчертае, че до момента най-сигурният, масово приложим и финансово ефективен начин за превенция на заболяването е въвеждането на  ваксинация. По време на дискусията с журналисти той потвърди, че ваксината е максимално безопасна и няма нужда от реваксинация. Доц. Василев допълни, че „Общата ефикасност срещу всички онкогенни типове на човешкия папилома вирус е 93%, а цената не е висока – около 400 лв. за трите дози”.

Магистър-фармацевтът Александра Савова, от МУ-София, изнесе презентация за подобряване на достъпа до ваксините чрез въвеждане на реимбурсация. Тя представи моделите за осигуряването им в САЩ и Европа, както и предимствата на реимбурсния модел, който позволява по-стриктното спазване на правилата за планово провеждане на задължителни имунизации и осигурява демократичен достъп  на всички производители на ваксини до пазара. По този начин пациентите ще могат да си набавят безплатно необходимите ваксини от аптечната мрежа, след издаване на рецепта от страна на личния лекар. Савова подчерта, че за настоящите условия в България е препоръчително въвеждането на подобен механизъм, който ще осигури по-засилен контрол върху прилагането на имунизациите.


Коментари