Публикация

Летните басейни се контролират

С д-р Ангел Кунчев, началник на отдел „Надзор на заразните болести" към Министерството на здравеопазването, разговаря Саша Маркова


Д-р Кунчев, как се определя дали един басейн е годен за къпане?
Министерството на здравеопазването отговаря за качеството и контрола на водата. На територията на нашата страна са регистрирани 1281 открити и 488 закрити басейна, които са годни. Преди самото пускане в експлоатация на всеки басейн се прави изследване по 5 различни показателя – 2 биологични и 3 химични, и ако има несъответствие по който и да е от тях, басейнът не се пуска в действие. Ако басейнът е одобрен по критериите за чистота на водата, се правят изследвания минимум на две седмици, но ако имаме сигнали - и по-често.


Как да разберем, че даден басейн може да ни създаде здравословни проблеми?
Невинаги можем да разберем, че има проблем с чистотата на водата, когато влезем да се къпем. Ако замърсяванията са механични – листа, прах, това е видимо, но химичните и биологичните замърсители не могат да се видят. Прозрачността на водата също невинаги е гаранция, че тя е чиста.


С каква температура трябва да е водата и какви показатели се изследват за нейната чистота?
Температурата за откритите басейни според изискванията на закона трябва да отговаря на 24-26 градуса. Показателите от неорганичните замърсявания са окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, тежки метали, а от биологична гледна точка водата се изследва за ешерихия коли форми, общи коли форми, ентерококи, стрептококи и други микроорганизми.


Какво може да причини на хората прекаленото хлориране на водата?
Хлорирането е задължително като гаранция за безопасността на водата от микробиологична гледна точка. За нея също има нормативи, които се спазват. Повишеното хлориране се случва извънредно рядко, защото има съвременни препарати, които се дозират, но ако се използват по-стари средства за дезинфекция и се предозират, може да предизвикат дразнене и зачервяване на лигавицата на очите, устата, кожата. Най-лесно това ще усетим по миризмата на водата, която става неприятна за плуване.


От какво може да се разболеем, ако водата в басейна не е чиста?
Можем да се разболеем от много инфекциозни заболявания – на кожата, конюнктивити на очите, при поглъщане на водата може да се получат ентероколити, като това може да стане и при прехлориране на басейна.


На какъв период е препоръчително да се почиства водата в басейна?
Това зависи от големината на басейна и наличието на филтриращи системи, също от ежедневната му натовареност. За различните типове басейни има различни нормативни изисквания.


Какви глоби очакват собствениците, които не поддържат изрядни басейните?
При първо нарушение глобата е от 200 до 3000 лв., а при повторно - от 500 до 5000 лв. Ако се установи, че басейнът е опасен за здравето, той се спира от експлоатация. Тъй като откритите басейни работят сезонно и губят много средства, ако басейнът се затвори, собствениците са много експедитивни и при откриване на нередности веднага изчистват басейна.


Към кого могат да се обърнат хората, ако забележат, че басейнът е мръсен?
По принцип проби от басейните се вземат по два пъти седмично за изследване от колегите от Регионалните здравни инспекции, но при сигнал на граждани това може да се прави и по-често.

Коментари