Публикация

Трима известни медици в битка за ректорското място на МУ - Пловдив

240-те представители на общото събрание на ВУЗ-а ще избират нов ректор на 14 юли между проф. Стефан Костянев, досегашен шеф на катедрата по патологична физиология, доц. Борислав Китов - ръководител на катедрата по неврохирургия, доц. Илия Баташки, преподавател в Медицинския колеж.


„Академизмът ще е моята кауза - ще вървим с академизъм към успех и престиж“, коментира проф. Костянев.
 
„Във всички случаи, ако спечеля, ще има приемственост. Ще работя за това Медицинският университет в Пловдив да стане втори в страната“, подчерта доц. Илия Баташки.
 
По-добрата мобилност на студентите в Европа ще е сред най-важните задачи, ако стане ректор доц. Борислав Китов. Бившият депутат ще залага на най-новите научни постижения.
.
По инициатива на Студентския съвет кандидатите за ректорското място в Медицински университет – Пловдив ще представят концепциите си.
     
Студентите и докторантите са фактор в изборния процес, тъй като техните делегати съставляват 15% от числеността на Общото събрание. От общо 237 делегата 25 студенти и 10 докторанти са представителите, които ще имат право на глас.
   


 

Коментари