Публикация

За мащехите, децата и приятелството...

Не е лесно да си мащеха. Поддържането на добри взаимоотношения със заварените деца може би е една от най-сложните задачи.


От векове в обществото се е наложил образът на злата мащеха и е естествено децата да се притесняват от навлизането й в живота им.

Затова е много важно за втората съпруга да влезе в новото семейство без чувството, че е чужд човек.

Ето няколко прости съвета за мащехите, които искат да бъдат приети без сътресения:

- От първия ден започнете да общувате с новите си деца. Те не са ви врагове.

- Разговаряйте с тях – възможно е те да имат нужда от изясняване на някои положения. Нека да ви зададат въпросите, които ги тревожат, дори и те да са неудобни за вас. Неизказаното между вас ще хвърля сянка върху отношенията ви.

- Помолете съпруга си да ви съдейства, но не трябва да изглежда, че се оплаквате.

- Изведете децата, за да ги почерпите и разговаряйте с тях както с приятелите си. Внимавайте обаче да не приемат излизането като вид подкуп. Купуването на обичта им е лош ход с много негативни последствия.

- Ако ви позволят, се присъединете към някаква тяхна дейност, която ги интересува.

Най-важното е да не ги притискате и да не смятате, че вината е във вас. Новите членове на семейството, особено на мястото на майката, се възприемат трудно, необходимо е време.

И не смятайте определението „мащеха” за присъда. Винаги има начин отношенията да се подобрят и дрязгите да се изгладят.


Коментари