Публикация

Затворените операции стават все по-популярни

Интервю с проф. Семих Халезероглу, специалист по гръдна хирургия в болницата „Аджибадем Маслак".


Проф. Халезероглу, вярно ли е, че броят на болните с рак на белия дроб се е увеличил през последните години и какви са причините?
Да, честотата на белодробния рак е нараснала. Основната причина за това е, че през последните 40 години тютюнопушенето е все по-разпространено - както при мъжете, така и при жените. Сега се сблъскваме с резултата - рака на белия дроб. Друга причина е тенденцията по-често пациентите да се обръщат към лекаря по повод всяко оплакване. Това позволява да нарасне броят на диагностицираните заболявания. В допълнение - напредъкът в диагностичните методи прави диагнозата на белодробен рак значително по-лесна в сравнение с миналото. В резултат днес има много повече пациенти с това заболяване, отколкото преди.

Основните рискови фактори достатъчно известни ли са?
Независимо дали е активно или пасивно, тютюнопушенето е причината за повечето случаи (80%) на това заболяване. Някои от продуктите, с които човек контактува на работното си място - като никел, кадмий, арсен, азбест, или пък излагане на въздействието на газа радон - допринасят за развитието на рак. Трябва да се има предвид обаче, че пушенето е винаги причина номер едно за това заболяване.

Кои са утвърдените диагностични подходи и как те се прилагат?
Диагностицирането е най-добре да се прави, ако е налице съмнение за белодробен рак при настоящи и бивши пушачи по повод каквото и да е оплакване. Най-често използваме рентгенови прегледи. Когато има дори и много малка лезия в белия дроб, тогава се прави компютърна томография, за да се видят в детайли анатомичните характеристики.
Компютърната томография е най-важната част от диагнозата. При някои от пациентите може да се наложи визуализиране на бронхите и вземане на биопсия от тумора с помощта на ендоскоп (бронхоскопия). Тънкоиглена биопсия под контрола на компютърна томография е необходима, когато лезията в белия дроб трябва да се третира само с химиотерапия или лъчетерапия. PET-CT (позитрон емисионна томография – компютърна томография) e много важна, за да се види цялото тяло с оглед разпространението (метастазите) на белодробния рак.

-brr-

Какви са съвременните хирургични методи?
Съществуват широкоизвестни международни ръководства, подготвени от водещите онкологични и гръдни хирургични дружества в областта на белодробния рак. Всички тези ръководства подчертават значимостта на хирургическото отстраняване на белодробния рак в ранните стадии на заболяването. Ракът на белия дроб има 4 стадия и в първия и втория стадий хирургическото отстраняване е наложително за лечението. Хирургическото лечение удължава живота по-значително, отколкото другите методи за лечение, с които медицината разполага в момента. Трябва обаче още един път да се подчертае, че не всички пациенти с белодробен рак могат да се оперират! Пациентите в стадий 3 или 4 следва да се лекуват само с химиотерапия.
Оперативното лечение на рака на белия дроб е претърпяло значителна революция през последните години. Сега ендоскопската (затворена) хирургическа резекция е заменила ролята на отворената хирургическа намеса в ранните стадии на заболяването.

Какви нови терапевтични методи се прилагат сега след хирургическо лечение?
Новите методи са включени в самата хирургическа манипулация. Затворените операции стават все по-практикувани в много части на света. Овладяването на болката след операция става все по-важно. Добре известно е на лекарите, че пациентите с по-малко болка могат да дишат по-лесно и усложненията след операция са по-редки.

След колко време и до каква степен оперираният може да се върне към нормалния си ритъм на живот?
Това зависи от физическия статус на пациента, от възрастта му, наличието на съпътстващи заболявания като сърдечно-съдови проблеми, диабет и т.н. Най-важният фактор обаче, който има значение за връщането към нормалния живот, е операционният метод. Отворената операция е свързана с по-дълъг период (3-6 седмици) до връщането към предишните дейности, докато при затворените ендоскопски операции периодът е скъсен на 2-4 седмици.

Коментари