Публикация

Психиатричната клиника към ВМА на 50 години

На днешния ден преди половин век е създадена Клиниката по психиатрия към ВМА. На 16 септември 1961 г. е издаден Указ за създаването на Катедрата по военнополева травматология на нервната система, в чийто състав влиза и новосъздадената клиника с началник доц. Ганчо Савов.


Клиниката се създава на базата на съществуващото тогава отделение по психиатрия с 12 души персонал.  В новосъздадената структура се разширява  научно-изследователският  аспект на военната психиатрия, организират се курсове за преквалификация по военнополева психоневрология, дава се тласък и в развитието на военната психология.  

Пръв радетел за разкриването и развитието на психиатрични отделения към военномедицинските лечебни заведения на българската армия е санитарният майор д-р Марко Костов - началник на "6-та Бдинска дивизионна болница във Враца, който още през 1903 г.  поставя въпроса за осигуряване на всякаква специализирана медицинска помощ за войските,  включително и психиатрична.

Днес  началник на Клиниката  по психиатрия към ВМА е доц. д-р Емил Калудиев, който оглавява структурата от 2000 г. В нея  работят  пет отделения  -  “Остри психози”,  “Зависимости”, “Гранични състояния”, “Консултативна и лиазон- психиатрия”  и “Женско отделение”.  Към клиниката работят и двама клинични психолози.   

Отделно от ноември 1992 г. към  ВМА се изгражда и Център по психично здраве и превенция, който се занимава с  промоция на психичното здраве в армията, превенция на рисковото поведение, повишаване психологичните умения на командния състав, психологичен подбор и обучение на военнослужещи при участие в мисии  и др.


" }-->

Коментари