Публикация

Европейската комисия окуражава младите хора да откажат цигарите

Джон Дали, европейски комисар по здравеопазване, представи втория етап от кампанията на Европейската комисия за спиране на тютюнопушенето. Той обяви, че към момента над 500 000 европейски граждани са демонстрирали подкрепата си за кампанията „Екс пушачите са неудържими“, като са посетили нейните страници в социалните мрежи.


Кампанията „Екс пушачите са неудържими“, обявена през месец юни тази година, има за цел да помогне на хората на възраст 25—34 години да откажат цигарите. По уникален начин инициативата „Неудържимите“ насърчава ползите от живота без цигарен дим, които включват по-добро здраве, по-добро социално общуване, повече пари и разбира се по-добро качество на живот.

„Доволен съм от подкрепата, получена до момента“, заяви комисар Дали. „Изключително съм щастлив, че над 500 000 пушачи са посетили страниците на кампанията http://www.exsmokers.eu/ в социалните мрежи в цяла Европа и че в рамките на три месеца над 20 000 пушачи вече активно използват iCoach, нашето интерактивно приложение за отказване на цигарите. iCoach предлага помощ с конкретни съвети и консултации, докато се придвижвате през етапите на отказването на цигарите. Това е и първият път, в който кампания на ЕС предлага практическа помощ“.

Вторият етап включва всеобхватна рекламна кампания за ползите от отказването на цигарите във всички държави-членки на ЕС, участие в спортни, потребителски и здравни събития и партньорство с основни работодатели с цел насърчаване отказването на цигарите на работното място. Тези събития ще позволят на младите европейци да научат сами за инструментите, съветите и информацията.

„Самият аз отказах цигарите преди няколко години и знам колко трудно може да бъде. Вярвам, че с тази нова кампания и с помощния инструмент ние наистина ще успеем да променим живота на хората“, заяви комисар Дали.

" }-->

Коментари