Публикация

Раждаемостта в Плевенско намалява

В Плевенска област се наблюдава понижение на раждеамостта на 8,8 промила, което е по-ниско от това за страната – 10 промила.


Това сочат  данните от годишния здравно-демографски анализ, изготвен от Регионалната здравна инспекция в Плевен.

От него става ясно, че раждаемостта миналата година е била най-висока за община Долни Дъбник - 11,1 промила, а най-ниска за общините Гулянци и Никопол – 6,3 промила. 

За градовете показателят е по-висок - 9,1 промила  в сравнение със селата, където е 8,4 промила за миналата година.

Регистрираните  живородени деца през 2010 г. са  2548 и са намалели в сравнение с  родените през 2009 г., - 2738.

От децата, проплакали миналата година,  1228 са момчетата, а 1260 момичетата. От всички раждания в областта най-голям е делът на децата, родени от жените, които са на възраст от 20 до 35 години (83,2 на сто).

Изводите от анализа сочат, че за пръви  път от няколко години намалява броя на ражданията и се понижава равнището на раждаемостта. Също така се формира и тенденция за увеличаване на извънбрачните раждания. 

Още в анализа на здравната инспекция е залегнала и детската смъртност, която също се увеличава спрямо предходните четири години и достига 13,0 промила, като е по-висока от този за страната - 9,4 промила. 

Детската смъртност в селата е  значително по-висока - 19,4 на 1000 живородени деца, от тази в градовете –  9,9 на 1000. Основните причини за смъртта на децата под година са някои  състояния, възникващи в перинаталния период,  вродени аномалии и заболявания на дихателната система.
 
" }-->

Коментари