Публикация

Международна конференция за млади медици

Плевенският медицински университет ще е домакин на ІX-та Международна конференция за студенти и млади лекари, която ще се проведе от 12 до 15 октомври.


За форума се очаква да пристигнат около 200 студенти, докторанти и млади лекари от 15 държави.  Конференцията тази година е под мотото „Погледни отвъд видимото”.

Традиционният за университета младежки научен форум се организира под патронажа на проф. д-р Григор Горчев, к.м.н., ректор на МУ-Плевен, с подкрепата на УМБАЛ „Георги  Странски” и община Плевен.

Научната програма на форума е свързана със световните и европейски инициативи за 2011 г. - Европейска година на доброволчеството, Световен ден на психичното здраве - 10 октомври, и Международен ден на хората с нарушено зрение – 15 октомври.

Освен студенти, докторанти и лекари, над 50 млади български и чуждестранни изследователи ще представят резултати от свои проучвания в шест научни секции.

Сред тях са предклинични дисциплини, вътрешни болести, хирургия, докторанти, вария и постери. Предвидени са традиционни награди-пластики за изявени участници.

В хода на конференцията ще бъдат проведени две работни срещи - „Глобални проблеми на майчиното и детското здраве и техните детерминанти”, с модератор доц. д-р А. Велкова, д.м., зам. ректор по Европейска интеграция и сътрудничество, МУ-Плевен, и  „Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност”, с модератор  д-р Вийранагауда Патил, САЩ.  Изявени гост-лектори от България и Австрия ще изнесат три пленарни лекции на тема репродуктивно здраве, сърдечносъдова и очна патология.

Коментари