Публикация

Национална есенна кампания по кръводаряване

На 17 октомври започва Националната есенна кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване „Бъди силен!Дари кръв!”.


Тя се организира от Министерството на здравеопазването и Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) с подкрепата на БЧК, студентски и неправителствени организации.

Националната кампания се провежда за 16 пореден път и ще продължи до 4 декември. Първият пункт за безвъзмездно кръводаряване ще бъде разположен в Университета за национално и световно стопанство.

В столицата ще се проведат 50 акции като екипите ще работят в около 30 висши учебни заведения.  Досега броят на доброволните кръводарявания в столичните висши учебни заведения е близо 19 800.

През тази есен Националният център по трансфузионна хематология ще обучи доброволци от БМлЧК по въпросите за кръводаряването и участието в кампании. Това ще стане по проекта „Хайде с нас и твоята кръв е важна”, който ще продължи до април 2012 г.

 Целта е с помощта на доброволците да бъдат организирани кръводарителски акции в столичните училища сред учениците, навършили 18 години, като по този начин се насърчава доброволното кръводаряване сред младите хора. Само през изминалата учебна година 176 ученици, навършили 18 години, са дарили кръв за първи път. 

Основната цел на кампанията е да се популяризира значимостта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване като първа стъпка при осигуряване на достатъчни количества кръвни продукти. 

Благодарение на проведените инициативи досега броят на кръводарителите постепенно нараства. От 148 449 през 2000 година,   през тази година те са достигнали 162 600. Амбицията на МЗ и Националния център по трансфузионна хематология е те да станат поне 185 000 на година.
 

Коментари