Публикация

Колко опасен е бисфенол А?

През последните 50 години учените предполагаха, че бисфенол А може да бъде вреден за организма, но нямаха достатъчно доказателства за това твърдение и не можеха да формулират в какво се изразява негативното му въздействие.


Ново изследване на веществото, което се съдържа в опаковките на повечето хранителни продукти, установи, че то е много по-опасно, отколкото се допускаше.

Под въздействието на слюнката бисфенол А бързо се разтваря и попада в кръвообращението, провокирайки негативни явления като нарушения във функциите на главния мозък, появата на дефицит на внимание и неспособност на децата да се обучават, както и проблеми с репродуктивната система при възрастните.

Вече съществуват и редица изследвания, резултатите от които показват, че бисфенол А може да стане причина за развитието на рак, заболявания на ендокринната и сърдечно-съдовата система, диабет тип 2.

Държави като Япония, Канада и някои щати в Америка вече са наложили пълна или частична забрана върху използването на бисфенол А при производството на опаковки за хранителни продукти и детски играчки.

Коментари