Публикация

Връзката между големината на мозъка и социалните отношения

Ако маймуната има много сродници и е активен лидер в стадото, то зоните в главния й мозък, отговарящи за обработката на социалните данни, са с по-големи размери.


До този извод са стигнали учени от Оксфорд, които са изследвали поведението на 23 макака.

Оказало се, че на всеки „приятел” или роднина се пада 5-процентно увеличение на сивото вещество. Резултатите от проучването недвусмислено показват, че колкото повече контакти поддържаш, толкова мозъкът ти е по-голям.

Учените сравнили още мозъка на маймуните „ръководители” с този на „подчинените”. Така станало ясно, че колкото по-високо в йерархията е самецът, толкова повече е сивото му вещество.

Специалистите, провели експеримента, съобщиха, че подобни изследвания при хора също са показали връзка между големината на мозъка и размера на социалната им мрежа. Все още не се знае дали по-големият мозък обуславя по-широкия социален кръг или обратно – повечето контакти водят до увеличаването му.


Коментари