Публикация

Фондът за лечение на деца ще финансира още 28 пациента

Още 28 малки пациента получиха финансиране от Фонда за лечение на деца.


Четири от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина. Единадесет деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи. Пет деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България. На заседанието бяха одобрени и осем случая за доплащане на лечението.

Общата сума за лечението на всички 28 деца е 399 786 лв. От началото на годината Фондът е финансирал лечението на 358 деца, а отпуснатите средства са близо 9,2 млн. лв.

" }-->

Коментари