Публикация

Безплатни кардиологични консултации

Лекарите от отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София” ще консултират безплатно пациенти по документи всеки делничен ден през януари.


Записването става на телефон: 02/403 4912 и 02/403 4116.

Прегледите са насочени към хора с установени болести на сърцето като сърдечна недостатъчност, клапни пороци, исхемична болест на сърцето и др. Те ще бъдат консултирани на база налична медицинска документация – епикриза от инвазивно изследване, амбулаторен лист от ехокардиография, както и на база обективно състояние. Записаните ще получат препоръки за по-нататъшното си лечение от специалистите на Токуда.

„Непознаването на възможностите на съвременната сърдечна хирургия кара пациентите с доказани сърдечни заболявания да отлагат във времето операцията, от която се нуждаят”, алармира д-р Димитър Николов – началник на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София”. „За съжаление, това крие сериозен риск от преждевременна сърдечна смърт или напредване на заболяването до състояние, в което са настъпили необратими промени и пациентът не може да бъде лекуван”, подчертава водещият кардиохирург.

Статистиката в България сочи, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за преждевременната смърт или загуба на работоспособност. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

„Модерната кардиохирургия дава много възможности за лечение на пациентите със сърдечно-съдови заболявания при минимален риск”, добавя д-р Николов. „Колкото по-кратък е периодът от уточняване на заболяването до сърдечната операция, толкова по-добри са непосредствените и дългосрочни резултати от хирургията”, казва още хирургът.

Над 1000 сърдечни операции се правят всяка година в отделението по Кардиохирургия в Токуда. Специалистите покриват целия обем кардиохирургична помощ за възрастни - аортокоронарен байпас, клапно протезиране, клапно съхраняващи операции, обемредуциращи операции на лява камера, спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др. 

Ключова роля за качественото лечение има тясната колаборация между инвазивни кардиолози и кардиохирурзи, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

Коментари