Публикация

Касата има готовност за договаряне на отстъпки

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има готовност да започне договаряне с фармацевтичните фирми за постигане на по-добри отстъпки при лекарства, заплащани на 100 % от фонда.


Това са лекарства, които са единствени продукти по INN и не участват в определянето на референтна стойност с други лекарствени продукти. Също така фармацевтичните фирми по своя инициатива могат да предлагат отстъпки за лекарствени продукти с ниво на заплащане от НЗОК 25 %, 50 % и 75 %, които са единствен лекарствен продукт в група и не участват в определянето на референтна стойност.

При тези случаи постигнатата отстъпка ще се разпределя пропорционално между заплащаното от НЗОК и доплащането от страна на пациента.

Изработена е и методиката, по която ще става договарянето. Вече са проведени срещи с представители на „Българска асоциация на търговците на едро с лекарства“ и с „Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България“. На проведените срещи беше заявена готовност от страна на фирмите в хода на договарянето да бъдат обсъдени цени и отстъпки.

Отстъпки ще се договарят според Наредба №10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели. 

Коментари