Публикация

Дарплей - играта на бъдещето

Всеки има нужда да бъде изслушан – с това убеждение тръгва група млади хора, въодушевени от идеята, че може чрез игра да се упражнят и постигнат умения, все по-дефицитни в преситения от надвикващи се гласове информационен свят.


Така се ражда Дарплей – игрови метод, чиято цел е равнопоставеното общуване. Пясъчният часовник отброява точно 3 минути, през които изказващият се не може да бъде прекъсван, докато говори по зададен въпрос. „Това го съсредоточава да задълбочи и структурира мнението си, да го аргументира, като в същото време е спокоен, че разполага изцяло с времето”, пояснява Румяна Кънчева, една от създателките на играта.

Според нея да изразиш позицията си разбираемо и убедително е важно, но още по-ценно е умението да изслушаш другите. В нашия забързан свят, завладян от треска за самоизразяване, тази липса е осезаема. „Например учениците, с които сме работили, споделят, че имат огромен проблем с изслушването, казва Румяна.

Оказва се, че им е много по-лесно да говорят, отколкото да изслушват.” Играта дава много добри възможности да се постигне разбиране и толерантност към другото мнение, защото участниците попадат в различни групи (между 2 и 4 души), със сменящи се теми. Къде би живял? Какво за теб е свободата? Къде искаш да отидеш? За какво мечтаеш? ... – общо 27 са въпросите, като целта не е да се влезе в дискусия в рамките на отделните кръгове.

Вече трета година играта се практикува и развива най-вече в рамките на образователната система, но също така в корпоративния свят, в здравеопазването – навсякъде, където се търси постигането на екипен дух. То пък е възможно само ако владеем умението да общуваме добре - да се изказваме и да изслушваме. Според младите създатели на играта при нея уважението се показва по два начина – като формулираш мнението си в три минути и така показваш, че си готов да споделиш своята гледна точка, и като изслушваш.

Отзивите на участници от най-различни професионални и социални сфери са еднозначни – някои дори наричат Дарплей „играта на бъдещето”, а за други е била добър „самоучител по толерантност”.

Оказало се, че играта е много подходяща и за семейството. „Защото погрешно си мислим, че понеже това са най-близките ни хора, се познаваме добре в ежедневието, но в действителност нашите ценности, мечти и чувства стоят по-дълбоко.

Чрез играта се разкрива добре що за човек си, истинските ти потребности и емоции. И тя може да помогне за по-доброто взаимно разбиране и общуване между родители и деца”, казва Момчил Ковачев от екипа на Дарплей.

Коментари