Публикация

МЗ ще намали цените на лекарствата чрез законодателни промени

Пакет от законодателни промени, които ще понижат цените на лекарствата, плащани от НЗОК и болниците, предложи министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на Парламентарната комисия по здравеопазване.


Мерките са насочени в две посоки - да върнат цените на лекарствата, които бяха прехвърлени от МЗ към НЗОК през миналата година на нивата от 2010 и да дадат възможност за понижаване на стойностите и на останалите медикаменти с рецепта.

Финансовият ефект от мерките се равнява на няколко десетки милиона, които ще се спестят от здравната каса и болниците за година. Те обаче ще станат факт след решение на Парламента.

Най-важните промени, които МЗ предлага, трябва да бъдат направени в Закона за здравното осигуряване:

1.Вписване в преходните и заключителни разпоредби, че цените, на които НЗОК ще покрива медикаментите, прехвърлени от МЗ, няма да надвишават цените им от 2010 г.

Тази промяна ще даде възможност да се върнат ниските стойности на лекарствата за хормонална терапия, за редките болести и имуносупресорите, които бяха прехвърлени от 1 март 2010 г. към здравната каса и чиито цени се вдигнаха до 3-4 пъти.

Също така ще предотврати възможността да се покачат цените на останалите лекарства за онкологични заболявания, които от тази година плаща НЗОК вместо МЗ и които се осигуряват чрез търгове в болниците. Очакваният финансов ефект е в рамките на 10-15 млн. лв. или средно над 50% отстъпка за всеки от тези медикаменти.

2.Даване на възможност на НЗОК да договаря отстъпки от пределната стойност на лекарствата в позитивния списък не само за 100% платените медикаменти, които нямат аналог, а за всички. Изключително важно е да се създаде и механизъм, който да стимулира компаниите да предлагат такива.

Тези две мерки ще позволят да се понижат цените не само на медикаментите, чиито цени през миналата година бяха вдигнати, а и на останалите лекарства, които плаща НЗОК. От това се очаква положителен финансов ефект не само за НЗОК, но и за пациентите.

Втората група промени, които МЗ предлага, трябва да бъдат направени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:

1.Скъсяване на едногодишния срок, в който компаниите са длъжни да посочат намалението на цените на лекарствата си от позитивния списък, ако има такова в други страни. Въвеждане и на имуществени санкция, ако не спазят това свое задължение.

По този начин ще се стимулират производителите да оповестяват понижаването на цените на медикаментите си.

2.
Увеличаване на държавите, с които се сравняват цените на лекарствата от позитивния списък у нас. В момента в България за всяко лекарство от позитивния списък се регистрира най-ниската цена от всички, които се плащат с държавни средства в 13 европейски страни. Идеята е към тях да се прибавят още три, които са извън ЕС – Македония, Сърбия и Турция. По този начин ще се даде възможност за по-добър контрол върху цените на компаниите, които не изнасят лекарства в ЕС.

Използване на възможностите на настоящето законодателство:


1.МЗ и НЗОК могат да правят предложение за сравняване на цените на определени групи лекарства с други (до 4 – то ниво на АТС класификацията). По този начин ще се понижат стойностите на медикаментите, тъй като се разширява броя на сравняваните продукти.

2.Договаряне на отстъпки от НЗОК по сега съществуващия механизъм. За да ускори този процес, министърът на здравеопазването вече проведе редица срещи с компании, които заявиха желанието си да дадат отстъпки. Цялостният успех на договарянето обаче зависи от волята на НЗОК.

Коментари