Публикация

Касата договори отстъпки от цените на 38 лекарства

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща по-ниски цени за 25 лекарствени продукта.


Това стана възможно след проведено договаряне между институцията и притежателите на разрешение за употреба на тези лекарства.

Предстои подписване на споразумения за още 13 лекарства, за които фирмите са подали документи за договаряне с НЗОК през последните дни.

Договорените отстъпки са в размер от 0.04 % до 37,3%, а медикаментите са за лечение на злокачествено новообразувание на млечната жлеза, злокачествено новообразувание на простатата, неинсулинозависим захарен диабет, ехинококоза, астма, хронични вирусни хепатити, паркинсон, шизофрения,  кистозна фиброза, акромегалия и медикаменти при наличие на трансплантирани органи и тъкани.

Общата стойност на спестените финансови средства за една година, които НЗОК ще реализира от договорените до настоящия момент отстъпки, е 4 205 033 лв.

Според действащата нормативна уредба НЗОК има право да договаря отстъпки при лекарства за домашно лечение, заплащани на 100 % от фонда. Това са лекарства, които са без аналог, единствени продукти по INN и не участват в определянето на референтна стойност с други лекарствени продукти.

Също така фармацевтичните фирми по своя инициатива могат да предлагат отстъпки за лекарствени продукти с ниво на заплащане от НЗОК 25 %, 50 % и 75 %, които са единствен лекарствен продукт в група и не участват в определянето на референтна стойност. При тези случаи постигнатата отстъпка ще се разпределя пропорционално между заплащаното от НЗОК и доплащането от страна на пациента.

Коментари