Публикация

За делфините и хората

Към делфините трябва да се отнасяме като към личности и да уважаваме правото им на живот и свобода – това е единодушното заключение на учени от различни сфери на знанието по време на форум във Ванкувър, Канада.


Експерти, изучаващи поведението на животните, философи, еколози поставят въпроса за приемане на специален документ – „Декларация за правата на китообразните”, тъй като са убедени, че делфините и китовете притежават достатъчно развит интелект, за да се прилагат към тях същите етични принципи, както при хората.

На практика признаването на „човешки” права на тези морски обитатели би означавало край на китоловните дейности, както и на използването на китовете и делфините за развлечение. Според американския професор по етика Том Уайт, автор на книгата „В защита на делфините: новата морална граница”, тези морски обитатели, макар и не хора, са индивиди с близко до човешкото самосъзнание.

Оттук той прави извода, че преднамереното убийство на делфин от етична гледна точка е аналогично на посегателството над човешкия живот. Специалисти от различни клонове на науката споделят мнението, че макар и да не са човешки същества, делфините и китовете са „хора” във философския смисъл на понятието и затова е необходимо сериозно преосмисляне на отношението към тях.

Коментари