Публикация

Туберкулозата отстъпва

С 242 души са намалели болните от туберкулоза у нас през 2011 година в сравнение с 2010 г.


Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на МЗ.

По повод  на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, в редица лечебни заведения затуберкулоза ще се проведат „Дни на отворени врати”. (виж списъка тук) През тази година денят се провежда под мотото: „Да спрем туберкулозата, да запазим живота!”.

У нас за трета поредна година се постига тенденция за трайно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 души през 2005 г. до  30 на 100 000 душ през 2010 г. Общият брой на болните с туберкулоза през 2011 г. в страната е 2 407 души спрямо 2 649 пациенти за 2010 г. Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

Лечението за пациентите с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне е успешно в 85% от случаите. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус. През 2011 г. от бюджета на Министерство на здравеопазването бяха предоставени 11 млн. лева за осигуряване на нужните консумативи за микробиологичните лаборатории, лекарства, имунизации и субсидии за болнично лечение. Основните дейности за профилактика и лечение на туберкулозата у нас се подпомагат и от двете Програми, финансирани от Глобалния фонд.

Коментари