Публикация

Здравеопазването отблизо

Преди повече от половин година НЗОК обяви, че информационната й система, чието изграждане и поддръжка струват над 4 млн. евро, функционира на куц крак, макар и още през 2008 г. да е приета и дори тествана по документи.


Но в действителност не работят най-важните, ключови за дейността на касата модули, като обществени поръчки, вътрешнофинансов контрол и др. Поръчан бил и външен одит, преди да се изплати на изпълнителя последният транш.

„Не беше стартиран например модулът за отчитането на стоматолозите. Сега е завършен изцяло, а според НРД от средата на годината отчитането на стоматолозите по електронен път става задължително”, казва Гергана Ненчовска, ръководител на дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в НЗОК.

Като най-важен за здравноосигурения българин тя откроява факта, че досието му е достъпно от страницата на НЗОК и може да си проверява извършените дейности - от избора на джипи до всички прегледи, изследвания, лекарства, болнични листове и т.н. Апелът на касата е хората наистина да го правят редовно и да сигнализират, ако нещо фигурира в досието им фиктивно.
Така контролът върху евентуални злоупотреби става двустранен. Опитът сочи немалко случаи, особено при млади хора, когато се установява, че се водят в пациентската листа на даден лекар, без да са го избирали. Просто някой си ги е записал в своята листа. Най-често такива недобросъвестни операции стават с временния (до 6 месеца) избор на джипи.

Данните в досието на всеки от нас се попълват автоматично с постъпването на месечните отчети за всички дейности, заплащани от касата - от лекари, аптеки, лаборатории, болници.
„Пациентът и единствено той може да даде права на определени лекари за достъп до неговото досие – това може да е личният му лекар, специалистът, при когото е диспансеризиран, и т.н.”, посочва Гергана Ганчовска. Предстоящо е въвеждането на електронна рецепта (пилотно още през 2012 г. в София), както и реалното отваряне на достъпа на всеки здравноосигурен до информацията какви поети от касата услуги е получил.

В момента това е практически неизползвана възможност, защото е нужен електронен подпис, но се работи той да бъде заменен (най-късно до септември) от специален идентификационен код по подобие на практиката в НОИ и НАП. Тогава ще стане реалност и задължението на НЗОК да уведомява гражданите за предстоящи профилактични прегледи, имунизации, диспансеризации.

В началото здравноосигурените ще получават съобщенията по електронната поща, а после и с SMS. Ако избирате или сменяте личния си лекар, вече не е необходимо да търсите формуляри, защото те могат да бъдат изтеглени от страницата на НЗОК. Постепенното въвеждане на дневните отчети (в болниците се прави от декември м.г.) и електронните фактури ще улесни значително лекарите, но от това печелят и пациентите - защото времето за подготовка на документи и за носенето им в РЗОК ще може да бъде отделяно за лечебна дейност.

Остава открит въпросът кога не само данните на НЗОК, но и на всички публични и частни звена в здравната система като цяло ще бъдат интегрирани в единна информационна система. Възлаганите досега на електронната здравна карта надежди вече са прехвърлени към проекта за цялостна идентификация на българските граждани, който Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще трябва да приключи до средата на 2013-а.

Коментари