Публикация

Агенцията за медицински одит с нов директор

Новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” е д-р Светлозара Илиева.


Тя е назначена от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, съгласувано с министър-председателя, в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3 и 4 от Устройствения правилник на ИАМО и чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията.
 
Д-р Светлозара Илиева досега е заемала длъжността директор на дирекция „Контрол на снабдяването и потреблението на лекарствените продукти в лечебните заведения” в ИАМО.  Тя е завършила медицина в МУ-София, работила е като лекар-ординатор в Четвърта МБАЛ – София и като асистент в УМБАЛ „Царица Йоанна”.

Има две специалности – по вътрешни болести и болести на обмяната и хранене, както и завършена магистратура по „Здравен мениджмънт”. Специализирала е в Полша и Русия. В периода 2001-2010 г. е работила в НЗОК последователно като главен експерт в дирекция "Медицински дейности” и началник-отдел в дирекция „Договаряне, методология и контрол на извънболничната медицинска помощ”.
 

Коментари