Публикация

Проверете зрението си

Двете очни заболявания, водещи с течение на времето до намаляване и загуба на зрението – глаукома и макулна дегенерация, могат да бъдат установени и чрез интерактивна компютърна програма, която е достъпна и в България.


Онлайн изследването беше наложено у нас от доц. Цончо Янчулев, който работи в очната клиника към Университетската болница в Сан Франциско, САЩ.

Всеки може да провери зрението си тук.

Коментари