Публикация

Лекарство намалява случаите на инсулт при предсърдно мъждене

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) потвърди, че терапията с Pradaxa (dabigatran etexilate) 150mg превъзхожда тази с warfarin и предотвратява повече случаи на исхемичен и хеморагичен инсулт.


От Boehringer Ingelheim обявиха, че са обновили предписанието за употреба на Pradaxa (dabigatran etexilate) в САЩ в съответствие с  Американската агенция за храните и лекарствата (FDA).

Новото предписание потвърждава “превъзходството на терапията с Pradaxa 150mg два пъти дневно за намаляване на случаите на исхемичнен и хеморагичен инсулт в сравнение с warfarin. Тази позитивна промяна в предписанието за продукта в САЩ се основава на резултатите от главното клинично проучване RE-LY, проведено с 18113 пациенти с неклапно предсърдно мъждене.

Резултатите ясно показват по-добрата ефикасност на Pradaxa по отношение на превенцията на инсулт. Освен това, клиничното проучване RE-LY демонстрира превъзходството на терапията в сравнение с добре контролиран warfarin по отношение на животозастрашаващите случаи на кървене и предотвратява повече случаи на вътречерепни  кръвоизливи.

“Исхемичните инсулти представляват до 92% от всички инсулти при пациенти с предсърдно мъждене. Тези инсулти често водят до  сериозна инвалидизация  и неблагоприятна прогноза,” каза Проф. д-р Ханс-Кристоф Динер, завеждащ на Отделението по неврология в университета "Дуисбург-Есен", Германия.

“За пациентите с предсърдно мъждене намаляването на риска от инсулт и особено от исхемичен инсулт, е главната цел на антикоагулантната терапия. С цел дългосрочна превенция срещу инсулт, както лекарят, така и пациентът, трябва да разполага с тази терапевтична опция за лечение, която предлага значително по-добра клинична полза в сравнение с warfarin.”

Коментари