Публикация

Касата улеснява достъпа до лекарства за пациенти с трансплантация

От 01 юли пациентите с бъбречна, сърдечна или чернодробна трансплантация ще получават своето поддържащо лечение по улеснена процедура.


За целта режимът на отпускане на лекарствените продукти се променя, като те ще се изписват с протокол  IC, вместо досегашната практика с IA.

Досега протоколите за продължаване на терапията, когато не се налага промяна на лекарствения продукт или дозата, се заверяваха единствено в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). От началото на този месец те ще се заверяват в Районните здравноосигурителни каси (РЗОК), без да е необходимо да се разглеждат и утвърждават от комисия в НЗОК. С тази промяна ще се скъси едномесечният срок за разглеждане и утвърждаване на протоколите.

В НЗОК ще се разглеждат само документите на такива пациенти, които започват своето лечение за първи път, както и при смяна на терапията с друг медикамент или при промяна на определената доза.  

НЗОК заплаща за поддържащото лечение на трансплантирани пациенти от 01.03.2011 г. Към днешна дата се осигуряват медикаменти на над 430 пациенти с бъбречна, сърдечна или чернодробна трансплантация.

Улеснен е достъпът до лекарствени продукти и на пациенти, страдащи от Болест на  Паркинсон. Там също от 01.07.2012 г. протоколите за продължаващо лечение и без промяна на вече утвърдената доза със Stalevo и допълнително количество Levodopa ще се утвърждават от комисия в РЗОК. Около 100 са пациентите, ползващи тази терапия.

На интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства“,  линк „За договорните партньори на НЗОК“ – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ“, са публикувани изменените и допълнени изисквания, по които ще се отпускат лекарствените продукти за изброените по-горе  заболявания.

Коментари