Публикация

Кампания „Опознай рисковете, за да ги избегнеш!”

На 7 юли, събота, от 16.00 часа на централния вход на Южния парк под мотото „Опознай рисковете, за да ги избегнеш!” ще се проведе събитие за ограничаване на битовия травматизъм.


Целта е да се информира населението за най-честите заплахи и начините, по които да се предпазим и да реагираме при непреднамерен или преднамерен битов травматизъм, както и начините за действие при масови бедствия.

Инициативата се организира от Министерство на здравеопазването, Столична община, Столична РЗИ и Медия Експерт Груп 2011.

На събитието ще бъдат представени филми за най-честите заплахи за възникване на непреднамерен битов травматизъм и начините, по които да се предпазим; начините на действие при масови бедствия като земетресение, наводнение, пожар и промишлени инциденти, както и начините, по които да се предпазим от травматизъм, причинен от насилие.

След прожектирането на филмите са предвидени викторини с въпроси и отговори и много награди. С цел да се представи проблемът, свързан с домашното насилие, по по-забавен начин, водещите ще разиграят сцена на битов скандал. Ще бъдат разпространявани информационни материали – брошури, листовки, стикери, анкетни карти. Събитието в София е част от национална кампания, която се проведе в 19 града на страната.

Партньори на кампанията са Столична община, Комисия за защита на потребителите, Регионална здравна инспекция, браншови организации, НПО на национално и регионално ниво, национални и регионални медии, лидери на мнение, травматолози, здравни специалисти.

" }-->

Коментари