Публикация

Лятна школа по превенция на ХИВ/СПИН

200 ученици от 19 общини на възраст от 14 до 18 години участват в 9-тата Лятна школа по превенция на ХИВ/СПИН.


Обучението се провежда в Националния детски екологичен комплекс „Ковачевци”. Инициативата е на Министерството на здравеопазването и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.  

Тази година темата на лятната школа е „Сексуалното здраве и превенцията на ХИВ/СПИН в училище”. Чрез подхода „Връстници обучават връстници” младите хора се подготвят да работят като обучители в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и промоцията на сексуалното и репродуктивно здраве.  Така те ще станат част от съществуващата у нас Национална мрежа от обучители на връстници в рамките на Международната Y-PEER мрежа.

Обучението в Лятната школа се провежда от 40 педагози и представители на неправителствени организации, които работят с млади хора в риск. Участват и 18 обучители на връстници. Обучението е организирано в малки групи като  знанията и практическите умения се придобиват чрез ролеви игри и дискусии.

На младите хора се предоставя достъпна информация за контрацепцията, нежеланата бременност, сексуално-предаваните инфекции, ХИВ/СПИН. Специален фокус по време на обучението е формирането на толерантност  към различието.  

Досега в рамките на летните училища са обучени над 1200 млади хора, които успешно прилагат придобитите практически умения при работата си на местно ниво.

Коментари