Публикация

Коя професия е най-добре платена?

Размерът на заплатата за повечето хора си остава основната мотивация при постъпване на работа.


В съвременния свят за разлика от социализма, когато всички бяхме на едно ниво, материалните придобивки играят все по-важна роля. Неслучайно мнозинството млади хора се решават да създадат семейство чак след като са постигнали финансова самостоятелност. Затова още от ученическата скамейка те се интересуват кои професии са най-високоплатени и най-търсени. Това определя и избора им на ВУЗ и специалност.

Психолозите твърдят, че за да печелиш повече пари, са необходими не само знания, а и личностни качества – умение да определиш приоритетите си и да постигнеш поставената цел. Но на първо място трябва да имаш образование, което ще бъде адекватно на желанието ти за висок материален статус.

Най-високоплатен в целия свят е трудът на лекарите. Техните заплати оглавяват рейтингите на най-доходните професии и в САЩ, и в Европа. Естествено, има и изключения, към които принадлежи и нашата държава.

Хората в бели престилки са между най-печелившите, като са си сформирали свой списък на най-успешните професии. В САЩ на първо място са хирурзите със заплати около 220 хиляди долара годишно. Веднага след тях се нареждат анестезиолозите, следвани от акушер-гинеколозите и лицево-челюстните хирурзи. Петорката завършват терапевтите. Според специалистите това е справедливо, защото медицинското образование е едно от най-трудните, а между дипломата и назначаването на работа стоят дълги години стаж.

След медиците най-добри възможности за високи доходи имат генералните директори или главните изпълнителни директори, които получават средно 167 хиляди долара годишно. Ако се заемете с производството на електронни устройства като технически ръководител, управляващ цялото производство, 140 хиляди са ви гарантирани. Идва ред на летците от гражданската авиация, които се класират със 134 хил. долара годишно. Неслучайно конкуренцията в тази професия непрекъснато расте.

Следват зъболекарите със среден годишен доход от 132 660 долара.
За своята сложна и отговорна работа юристите, които се сдобиват с диплома не по-лесно от медиците и са принудени цял живот да следят промените в законите, получават около 100 хил. долара.

Последните две места от рейтинга на най-високоплатените професии са за мениджърите от различни калибри, като средният им доход е 99 230 долара. Като първи са мениджърите по компютърни информационни системи, следвани от специалистите по маркетинг.

В Европа нещата са малко по-различни. След медиците, чиито заплати са около 76 800 евро годишно, идват дизайнерите и брокерите. Техните доходи през последните години са скочили с 85% и сега са около 56 280 евро.

Оказва се обаче, че рейтингът на най-печелившите професии не съвпада с този на най-щастливите професии. Изследване е установило, че при американците удовлетворението от работата съвсем не идва от високата заплата, власт или статус. Много повече значение се отдава на възможността за творчество, преподаване или спасяване на хора.

Що се отнася до щастливи професии, първи в списъка са свещениците. 87% от тях са потвърдили, че работата им носи удовлетворение. На второ място са пожарникарите (80%). Трети в рейтинга са физиотерапевтите (78%). Следват писателите (74%), преподавателите, занимаващи се с хора с умствени проблеми или инвалиди (70%), администратори в учебни заведения (68%), художници и скулптори (67%), психолози (67%).

На последно място са професиите, които се смятат за едни от най-високоплатените – адвокати, мениджъри, икономисти, мениджъри. При тях процентът на удовлетвореност е 65.

Коментари