Публикация

Живот без тютюн – ученически конкурс

През учебната 2012/2013 г., за пета поредна година, българските ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5”.


До сегашното си юбилейно издание конкурсът е дал възможност за творческа изява на близо 13 200 ученика и над 400 техни учители от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия.

Националният конкурс се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата. За първи път в тазгодишното издание партньори са депутатът в Европейския парламент  г-жа Илиана Иванова и народната представителка в 41-ото Народно събрание г-жа Моника Панайотова.

Националният конкурс започва от началото на учебната година и продължава до 14 април 2013 г.  По традиция участниците са разделени   в три възрастови категории - 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.  

Конкурсът ще протече в две фази. През Първата фаза  /15 септември – 31 октомври 2012 г./ участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През  Втората фаза на конкурса /10 ноември 2012 – 14 април 2012 г./ ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
 
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2012 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на сайта www.aznepusha.bg. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2013 г. – Световния ден без тютюн. Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди.  

Юбилейното 5-то издание на конкурса ще бъде отбелязано и с една специална награда , предоставена от евродепутата г-жа Илиана Иванова и депутатът от 44-ото Народно Събрание г-жа Моника Панайотова.  Един ученик-наставник и трима ученици, отказали се от употреба на тютюн и тютюневи изделия ще получат възможност да посетят Европейския парламент  в гр. Брюксел.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване,  за участие, изисквания към съдържанието на  проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОМН, МК и МФВС. Регионалните здравни инспекции и Регионалните инспекторати по образование в страната са в готовност както всяка година да оказват необходимата помощ на участниците.  
 

Коментари