Публикация

Световен ден на донорството и трансплантациите

На 16 октомври се отбелязва Световния ден на донорството и трансплантациите.


В Европа над 56 хил. души имат нужда от трансплантации на органи, тъкани и клетки.
Трансплантацията е едно от най-големите чудеса на съвременната медицина. Това позволява на стотици хора с много тежки заболявания да продължат живота си напред.

Всяка година, броят на хората, които се нуждаят от органна, тъканна или клетъчна  трансплантация се увеличава. Причините за това са застаряващото население, замърсяването на околната среда, нездравословния начин на живот.

За съжаление броят на донорите не достига, като една от основните причини за недостатъчното количество органи е в липсата на достатъчно информация към близките на хората, които са  изпаднали в мозъчна смърт, за да дадат съгласието си те да станат донори, както и липсата на информираност в обществото.             

В България хронологията на трансплантацията започва  от 1969 година, когато е извършена първата бъбречна трансплантация. През 1986 е направена първата сърдечна трансплантация. Към 2011 година данните сочат, че 807 българи се нуждаят от трансплантация на бъбрек, като от тях 14 са деца, 26 се нуждаят от черен дроб, от сърце 25, от бял дроб четирима.
               

" }-->

Коментари