Публикация

Пневмококови ваксини за деца с муковисцидоза

По повод Международния ден на болните от муковисцидоза, председателят на Българското сдружение по иновативна медицина д-р Валери Цеков ще дари на Асоциация „Муковисцидоза“ България 13 валентна пневмококова конюгатна ваксина.


Тя ще бъде предназначена за деца до 5-годишна възраст с муковисцидоза, които не са обхванати от националната имунизационна програма.  

Пневмококовите инфекции (причинени от бактерия S. pneumoniaе, пневмокок) са едни от най-опасните заболявания в световен мащаб. Те са водеща причина за заболяемост и смъртност при малки деца по света.  По данни на СЗО най-малко едно дете умира всяка минута от пневмококови инфекции (менингит, сепсис, пневмония), като приблизително 1 милион деца умират годишно.

От подобни инфекции боледуват хора от всички възрасти, но децата под двегодишна възраст, възрастните над 65 години и децата с хронични заболявания (муковисцидоза, бронхиектазии, бронхопулмонална дисплазия, вродени аномалии) са в особено висок риск.

Единственият начин за предпазване на малките деца от пневмококовите инфекции е ваксинацията.  В свой доклад Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) отбелязва въвеждането на пневмококовата ваксинация като едно от 10-те най-големи достижения за общественото здраве през последното десетилетие, довело до превенцията на над 211 000 сериозни пневмококови заболявания и 13 000 смъртни случая за периода 2000-2008.  

От 2010 г. в задължителния имунизацонен календар на Република България е включена и ваксинацията срещу пневмококови инфекции за всички бебета. За децата, родени преди 2010 година, ваксината е препоръчителна, но не се осигурява безплатно.

Иновативната, 13 валентна пневмококова конюгатна ваксина, би могла да осигури най-широко покритие срещу циркулиращите причинители (щамове) на пневмококови инфекции. Това е изключително важно за тези, изложени на по-големи рискове, деца, поради факта, че пневмококовите заболявания все по-често се причиняват от щамове, които се отличават с повишена резистентност на лечение. Такъв, например, е щамът 19А, съдъжащ се само в 13 валентната ваксина. По данни на различни страни от Европейския съюз този щам причинява около 25 % от тежките инвазивни пневмококови заболявания, каквито са менингита и пневмонията. Проучвания у нас показват наличието на този щам и в България.

Коментари