Публикация

Отслабване с ... туитър?

Социалните мрежи се настаниха в живота на съвременния човек и се месят във всички аспекти от всекидневието му.


Не е изненадващо, че се намесват и в опитите за отслабване.

Шестмесечно изследване е установило, че туитър може да помогне за намаляване на теглото като част от програма за отслабване. Ролята на социалната мрежа е да оказва емоционална подкрепа на отслабващия.

Традиционните поведенчески програми за отслабване изискват седмични срещи лице в лице с подкрепяща група, подобни на срещите на анонимните алкохолици, но това често изисква финанси и обвързване. Интернет комуникациите предоставят евтин и бърз достъп до хората, които подкрепят кръстосания поход за овладяване на проблемите с теглото.

Споделянето на неволите в мрежата разширява кръга от близки и познати, които могат да вземат отношение и да окажат помощ.

" }-->

Коментари