Публикация

Безплатни прегледи на пациенти с бъбречно-каменна болест

Кампанията се осъществява по повод Световния ден за профилактика на бъбречните заболявания.


Във връзка със Световния ден за профилактика на бъбречните заболявания МБАЛ „Вита” организира безплатни прегледи с ултразвукова диагностика на пациенти с бъбречно-каменна болест. Прегледите не включват клинико-лабораторни изследвания.

Кампанията ще се проведе на 8 март (петък), от 14:30 до 17:30 ч., като консултациите ще бъдат водени от д-р Николай Милушев – завеждащ Урологичното отделение в болницата.

Можете да си запишете час за преглед при д-р Милушев на тел: 960 49 50 или 960 49 51.

Бъбречно-каменната болест (нефролитиаза) е заболяване, протичащо с образуване на конкременти (камъни) в бъбречното легенче и неговите чашки, които могат да предизвикат оплаквания от страна на пациента при промяна в местоположението си в легенчето, но най-често при експулсиране през уретерите, пикочния мехур и уретрата. Предполага се, обаче, че латентните форми са 4 пъти повече.

Бъбречно-каменната болест се среща най-често в страни с топъл и сух климат, като Балканският полуостров е ендемична зона (т.е. болестта е често срещана) и се счита, че 2% от населението заболяват годишно, а честотата е еднаква при двата пола.

Коментари