Публикация

Какво е таймшеър?

Иска ви се да имате имот в планината или на морето, където да прекарвате отпуските си, но покупката на подобно ваканционно жилище изисква сериозна начална инвестиция.


Освен това ще ви се наложи да отделяте от бюджета си за поддръжането му, а реално ще го ползвате един или два пъти годишно. Може би тогава за вас таймшеърът е подходящата услуга. Все още слабо популярна у нас, ето какво означава и с какво трябва да внимавате, ако решите да я ползвате.

Таймшеър означава, че сте закупили правото да ползвате апартамент или къща за определен брой дни и период от годината. Това е различна сделка от покупка или наемане, защото имате право да използвате имота за определен относително кратък период от време в рамките на няколко години. Или, казано с други думи, ставате съсобственик с други хора на един и същи апартамент или къща. Разликата от наемането е в това, че не е необходимо да се съобразявате с това дали за периода, в който сте планували почивката си, ще има свободни места.

Европейският съюз регламентира правилата за таймшеър услуги, които ви защитават, ако подпишете договор за поне тригодишен период, в който ще ползвате собствеността най-малко една седмица в годината. Тези правила могат да се прилагат и извън Европейския съюз, ако договорът е подписан в една от държавите - членки на общността. Според тях продавачът на таймшеър се задължава да издаде информационни материали, в които подробно да опише условията в предлагания ваканционен комплекс. В случай че действителните условия не отговарят на описаните, клиентът има правото на рекламация.

В момента може да се възползвате от тази услуга само в района на Варна и Несебър. Очаква се предлагането в близко бъдеще да се увеличи, и то не само по морските курорти, но и по планинските. Съдейки по западния опит, таймшеър е идеалната възможност множеството непродадени ваканционни имоти да получат пазарна реализация.

Преди да подпишете договора за таймшеър, от асоциация „Активни потребители” ви съветват да обърнете внимание на следните неща:
1. Поискайте от търговеца да ви обясни всички разходи, свързани с покупката – такси по сделката, разходи за газ, електричество, вода, управление и поддръжка.
2. Проучете внимателно общите условия и продължителността на договора.
3. Поинтересувайте се кой отговаря за поддръжката на имота и има ли събрание на собствениците.

Търговецът трябва да ви предостави цялата необходима информация в писмен вид на родния ви език. Ако договорът не съдържа цялата изискана информация, може да се откажете от него до 3 месеца след подписването му.

При разколебаване от ваша страна имате право да се откажете от договора за таймшеър. В Европейския съюз ви предоставят поне десет календарни дни след подписването на договора, за да помислите и при желание да се откажете без финансови тежести за вас. В някои държави членки срокът е и по-дълъг. Не е необходимо да се аргументирате или обяснявате решението си. Търговецът не може да ви иска никакви пари като депозит преди изтичането на тези десет дни, така че не плащайте нищо на място. Не забравяйте да запазите всички документи, копия на договори, документи за платени суми.
Важно е да запомните, че ако желаете да се откажете от договора за таймшеър, не бива да пропускате да го направите писмено като препоръчано писмо с обратна разписка преди изтичане на срока за размисъл.

При нужда от съвет можете да се обърнете към асоциация „Активни потребители”. От там могат да отговорят на въпросите ви и да разяснят клаузите по договора за таймшеър. Европейският потребителски център в България също ще ви свърши работа. В него можете да потърсите консултация, ако сте подписали договор в друга държава - членка от ЕС.

Още няколко полезни съвета:
1. Договорите за таймшеър са сложни и това може да ви излезе по-скъпо от обикновена почивка. Преди да подпишете такъв договор, се посъветвайте с адвокат.
2. Бъдете внимателни, ако търговецът ви пришпорва да подпишете договора веднага.
3. Поискайте документи за регистрация на търговеца, както и документи, удостоверяващи правата му върху имота и правото му да го предлага.
4. Разполагате поне с 10 календарни дни да промените мнението си и да се откажете от договора без финансови последици за вас, както и без да давате обяснение за промяната на решението си.

" }-->

Коментари