Публикация

НЗОК има готовност да заплаща дейностите за ин витро

Във връзка с разпространената информация, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не заплаща за дейностите по асистирана репродукция, от Касата направиха следното уточнение...


Още на 25 януари НЗОК обяви, че има готовност да сключва договори с изпълнителите на тези процедури и съответно да им заплати за извършените дейности и необходимите за тях медикаменти.

НЗОК вече е сключила договор с 24 лечебни заведения, които извършват асистирана репродукция, като предстои сключване на договор с още 2. Предвидена беше и възможността за сключване на споразумения, обхващащи периода на работа преди сключването на договор, за да може да бъде платено на клиниките за дейността им през месеците януари и февруари. Такива споразумения са сключени с всички лечебни заведения, които са подали съответните документи.

Към днешна дата само една клиника е отчела към НЗОК извършени през месец януари процедури на 3 жени. Стойността на процедурите е 7 000 лв., които са  заплатени в срок.
За месец февруари нито една клиника не е отчела към НЗОК извършена дейност.

Институцията има готовност да заплаща за дейностите по асистирана репродукция, но това може да стане само след подаден отчет от съответните лечебни заведения. От страна на НЗОК е осигурена техническа възможност за обработка на електронната отчетна документация, но към момента са отчетени само горепосочените 3 случая и те вече са заплатени.

През 2013 г. средствата, предназначени за асистирана репродукция, са в размер на 15 млн. лв. Процедурата по кандидатстване не е променена и се извършва в Център „Фонд за асистирана репродукция“ към Министерството на здравеопазването. Единственото ново условие е, че кандидатстващите за нея трябва да са здравноосигурени.

Коментари