Публикация

Перманентна уретерална катетеризация

Ретенцията на урината във всичките й форми е чест симптом при различни урологични и неурологични състояния, може да се срещне във всяка възраст както при мъже, така и при жени.Доц. Лидия Петкова, Клиника по урология, МБАЛ „Св. Анна”, Варна

Редица заболявания и състояния, свързани както с органите на пикочоотделителната система, така и поражения на органи, които на пръв поглед не са свързани с такава патология, могат да доведат до задръжка на урината.

Препълненият пикочен мехур и мъчителните, но неефективни позиви за уриниране, в медицината са известни като ретенция на урината. Това състояние трябва да се отличава от анурия, тоест пик. мехур по една или друга причина е празен.

Ретенцията на урината може да бъде остра и хронична, пълна и непълна. Всяка от тях изисква манипулации, които да осигурят изпразване на пик. мехур от урината. Острата ретенция на урината е едно от спешните състояния в урологията, което изисква незабавна намеса.

Причини за ретенция на урината

1.  Механични причини -  заболявания на простатната жлеза

-  стриктури на уретрата

-  камък в пик. мехур и уретрата

-  туморни заболявания на пик. мехур

-  заболявания на съседни на пик. мехур органи

(женски гениталии, ректум и др.).

2.  Неврологични причини - заболявания на ЦНС

-  заболявания и травми на гръбначния мозък

-  системни неврологични заболявания (мултипленна склероза, мускулна дистрофия и др.)

-  неврогенен пик. мехур

При физикалното изследване се установява палпаторна болезненост над симфизата и Globus vecikalis; като пик. мехур може да се опипва на нивото на пъпната хоризонтала.

За пълнота на изследванията може да се използва ехографското изследване, което е особено ценно при хроничната ретенция за установяване на количеството на остатъчната урина.

Индикации за поставяне на постоянен катетър

1. Остра или хронична ретенция на урината

2. Неврогенни смущения в изпразването на пик. Мехур

3. Инконтиненция на урината

4. Диагностични манипулации с цел следене на диурезата

5. Постоперативни състояния

Условия за поставяне на постоянен катетър

1. Лекарско назначение

2. Квалифициран персонал

3. Преценка за риска от възникване на инфекция

4. Асептични условия - стерилни ръкавици

  -  дезинфекция на glans penis;

-  стерилен комплект за катетеризация;

  -  стерилен катетър с подходящ размер;

  -  стерилен лубрикант;

  -  затворена дренажна система за урината.

Катетеризация на мъж поради анатомичните особености на уретрата е лекарска манипулация, която нерядко може да затрудни и опитен уролог. За постоянната катетеризация се използват меки катетри със специален балон, който осигурява фиксирането му в пик. мехур, така наречените Фолей катетри. При затруднение може да се използва твърд или метален катетър задължително от специалист уролог с повишено внимание  при самата манипулация. За краткотрайна катетеризация (по-малко от 5 дни) се използват латексовите катетри, а за дълготраен дренаж се предпочитат силиконови катетри като профилактика на последваща стриктура. Въпреки всички тези мерки данните от литературата сочат на налична бактериория в 78-95% от пациентите след 30-ия ден от поставянето на уретералния катетър. Това налага да се спазват основните принципи за уретерална катетеризация - строго поставени индикации и отстраняване на катетъра във възможно най-краткия срок. Необходимостта от антибиотична профилактика не е доказана, но в клиничната практика често се прилагат уроантисептици.

Като алтернатива на продължителната уретерална катетеризация могат да се прилагат:

- катетър тип “Кондом“;

- интермитентна катетеризация при параплегии;

- супрапубичен дренаж (Cystofix).

Предимствата на тези алтернативни методи са по-ниска честота на инфекциите; намалява риска от последващи стриктури; по-лесно обгрижване; по-голяма свобода на движения.

Усложнения на постоянната катетеризация

1.  Развитие на уроинфекция поради – контаминирана перинеална област; неспазване принципите на асептика и антисептика; травматична катетеризация; нарушена херметичност на дренажната система

2.  Възпаление на епидидима и тестиса

3.  Лезии на уретрата

4.  Отлагане на инкрустации по катетъра

5.  Калкулоза на пик. мехур

В тази връзка трябва да се знае, че при условия, които налагат постоянен катетър, той трябва да бъде подменян на всеки 20-30 дни при задължително спазване на всички изброени по-горе условия.

Ретенцията на урината във всичките й форми е чест симптом при различни урологични и неурологични състояния, може да се срещне във всяка възраст както при мъже, така и при жени.

" }-->

Коментари