Публикация

Глаукома - съвременни методи за диагностика и лечение

Глаукомата е заболяване с нарастващо обществено значение. Прогнозата е, че до 2020 г. болните ще бъдат над 59 млн.


Двуочно слепите в света като последица от глаукома са вече 4,5 млн. Заболяването е на второ място като причина за необратима слепота. В много от случаите то се развива безсимптомно и пациентите забелязват уврежданията много късно. Затова е важно да се имат предвид рисковите фактори за неговата поява и развитие: 

- възраст – честотата нараства след 50-годишна възраст; 

- наличие на родственици с глаукома; 

- вътреочно налягане - високите му стойности са основна причина за появата и за прогресията на заболяването (стойностите на ВОН при здрави очи са между 10 и 21 mmHg, при болните те са индивидуални и се определят от офталмолога според  стадия на заболяването, колебанията на налягането в денонощието са също много рискови за прогресия на увреждането);

- съдови фактори - ниското кръвно налягане води до по-слаб кръвоток в зрителния нерв; 

- захарен диабет; 

-  късогледство - глаукомата се среща по-често при късогледи; 

- мигрена, сънна апнея, хипертония, тютюнопушене, алкохол, стрес. 

Познаването на тези рискови фактори и прилагането на високотехнологични диагностични методи повишават възможностите за ранна диагностика. Глаукомата се открива най-често случайно при преглед за изписване на очила или профилактично измерване на вътреочното налягане.

Пациентите не съобщават за някакви специфични симптоми. Рядко при някои форми на глаукомата има силно главоболие, болка в окото, сълзене, дразнене от светлината, силно влошаване на зрението. За поставяне на диагнозата не е достатъчно еднократно измерване на вътреочното налягане, необходими са пълен офталмологичен преглед и много специализирани изследвания: за зрителната острота и последващо многократно измерване на вътреочното налягане, като методите са различни.

За „златен стандарт“ се сочи тонометрия по Голдман, каквато основно прилагаме в очна клиника „Пентаграм”. Необходим е още оглед на камерния ъгъл на окото, където много често е и причината за затрудненото оттичане на вътреочната течност, както и оглед на очните дъна - оценка на състоянието на зрителния нерв и макулата.

Компютърната периметрия (КП) - изследване на периферното зрително поле, улавя най-ранните прояви на заболяването. Използваната от екипа ни последно поколение апаратура на ZEISS - HUMPHREY PERIMETER предлага прецизни програми за анализ на прогресията и за ефекта от лечението. Т.нар. скенер на окото диагностицира и най-ранните изменения в структурата на зрителния нерв и външните слоеве на ретината. Прави се свръхточно измерване на централната роговична дебелина, с което преизчисляваме стойностите на измереното вътреочно налягане.

Основните групи методи за лечение са три: медикаментозно, лазерно и хирургично.

Чрез различните групи медикаменти се цели потискане на производството на вътреочна течност и подобряване на нейния отток от окото. Науката работи вече и в насока генна терапия за предотвратяване на изявата на генните мутации и елиминиране възможността за проява на глаукомата. И за лазерна терапия екипът на „Пентаграм” разполага с всички видове съвременни системи, сред които зелен (аргонов) лазер, Nd-YAG-лазер, селективен лазер.

При хирургична намеса се цели създаване на нови пътища на оттичане на вътреочната течност или моделиране на съществуващите. Освен познатата трабекулектомия прилагаме и няколко вида импланти - за усилване ефекта на стандартната оперативна техника и удължаване на нейното действие във времето. Особено ефективни са т.нар. дренажни импланти - при по-тежките случаи на глаукома.

Особено важно за пациентите е да знаят, че както откриването, така и резултатът от лечението на глаукомата зависят в огромна степен от тяхното персонално съдействие. При наличие на болестта това съдействие е толкова важно, колкото и точното идентифициране на прицелното налягане за всеки отделен пациент, изборът на терапевтична схема и дългосрочното проследяване и своевременно моделиране на терапията.

__________

 *Д-р Галина Петрова работи в Медицински център „Пентаграм 2012”  - тел.02/44 72 040; 02/44 72 050


Коментари