Публикация

Пушенето – грешната стъпка в човешката история

„Компроматите” срещу тютюна го превръщат в убиец


Ако се взрем назад във времето, бихме направили неоспоримия извод, че човечеството е направило грешни стъпки най-малко в два епизода от своята история –  откриването на алкохола и спиртните напитки и разпространението на тютюна и пушенето. При това едва ли може да се каже коя е донесла повече беди.

Общоизвестен факт е, че родина на тютюна е Американският континент, където от незапомнени времена той бил използван от индианците за лечебни и религиозни цели. Те твърдо вярвали, че вдишването на тютюневия дим спомага при общуването с боговете. Първите европейци, познали това удоволствие, били моряците на Христофор Колумб, които участвали в знаменитата експедиция през Атлантическия океан в 1492 г.

Разпространението на тютюна на европейска земя е свързано с името на френския посланик в Португалия Жан Никот, който сериозно се увлякъл по неговите лечебни свойства, изпитвайки ги самоотвержено както върху себе си, така и върху свои близки. През 1560 г. дори се осмелил да препоръча магическото растение и на кралица Екатерина Медичи, която често страдала от пристъпи на главоболие. Вероятно лапѝте и запарките от отвъдокеанското чудо помогнали и на коронованата особа, тъй като по височайше разпореждане растението започнало да се отглежда и в кралските градини.

В парижкия двор, а по-късно в средите на другите европейски аристократи, в особен шик се превърнал тютюнът за смъркане – емфието. Негови страстни привърженици станали Наполеон, Фридрих Велики, Шилер, Кант и много други велики личности. В чест на любознателния дипломат Жан Никот родът на растението, принадлежащо към семейство Картофови, бил наречен Nicotiana.

Наред с възхвалата и еуфорията, които тютюнът предизвикал в Европа, все по-често започнали да се чуват и  противни мнения за неговите свойства. Още през 1622 г. в своя труд „Табакология” лекарят Ниандер предупреждава за вредното влияние на тютюна върху дейността на мозъка. Неумереното използване на растението ставало честа причина за тежки отравяния, което предизвикало вмешателството както на официалните власти, така и на църквата. В определени години в Америка пушачите били осъждани на смърт, в Турция ги побивали на кол, а в Италия ги отлъчвали от църквата и зазидвали живи в стените.

Още в далечната 1604 г. английският крал Джеймс I в труда си „За вредата на тютюна” написал: „Пушенето е отвратителен за зрението, омерзителен за обонянието, вреден за мозъка и опасен за здравето навик”. По време на управлението му пушачите били сурово наказвани, в т.ч. и обезглавявани. Но още през 1625 г. новият крал на Англия Чарлз I разрешил пушенето и... монополизирал производството и търговията с тютюн. Както се казва, нищо ново под слънцето.

Едва ли на земята има растение, което да е толкова подробно изследвано и заклеймявано и за което има събрани толкова много „компромати”. Независимо от това с него ежегодно се засяват около 50 млн. декара, близо 90% от които в Азия (Китай, Индия, Пакистан, Япония, Турция). Световният добив на тютюн възлиза на около 6 млн. тона годишно, основната част от който се влага в производството на цигари. Тяхното световно производство се оценява на колосалните 6 трилиона къса на година!

Към тази цифра следва да се добавят и внушителните количества рязан тютюн за лула и наргиле, пурите, пуретите и т.н. Значително по-малка част от световния добив се използва за производство на химически и лекарствени препарати – ябълчна и лимонена киселина, алкалоидите бетаин и анабазин и др. От тютюневите семена, които са богати на липиди (около 40%), се получават технически масла с много добри показатели, а от стеблата – висококачествена хартия.

„Компроматите” срещу тютюна го превръщат в убиец

Съвременната медицина е категорична – тютюнопушенето сериозно уврежда здравето на човека. Що се отнася до статистиката, тя е наистина стряскаща. По данни на Световната здравна организация в резултат на пушенето всеки шест секунди в света умира един човек, т.е. над пет милиона души годишно! От 1950 г. до наши дни жертвите на този порок са над 60 милиона, т.е. значително повече от тези през Втората световна война. Ако се запазят очертаващите се тенденции, около 500 милиона от жителите на планетата ще бъдат покосени от страстта си към тютюна.

Кои са факторите, които превръщат това растение в един от най-страшните убийци на века?

Чрез методите на съвременната аналитична химия е установено, че в тютюневия лист се съдържат около 2500 вещества, принадлежащи към изключително широк кръг химични съединения. В тютюневия дим, в резултат на протичането на множество пиролизни процеси (разлагане на веществата под действие на високата температура), техният брой нараства на повече от 4700. Температурата на тлеещата цигара е около 3000С, но при засмукването тя се повишава до 900-11000С, в резултат на което стартират много превръщания на присъстващите в тютюна химични вещества. Предвид на това се различават два димни потока на горящата цигара – главен и страничен.

Главният съдържа аерозола, който се получава при високата температура. Той се инхалира от пушача. Страничният димен поток се получава при тлеенето на цигарата между две всмуквания. Негови неволни консуматори са лицата, намиращи се в близост или в едно помещение с пушача. Установено е, че за формирането на страничния димен поток се разходва 55-70% от тютюна на цигарата, докато за главния – 30-45%. При цигарите без филтър пушачът поглъща 32% от общото количество дим, което се отделя при тяхното изгаряне, докато при цигарите с филтър – 23%. Останалата част от дима се отделя със страничния димен поток, който не преминава през никакъв филтър.

Горящата цигара е уникална химична фабрика, продуцираща огромен брой химични съединения, в основната си част изключително вредни за човешкия организъм. Продукцията на тази фабрика може да се раздели на два вида – газова и твърди частици. В състава на газовата част влиза невероятен букет от опасни за здравето вещества като въглероден оксид, циановодород, формалдехид, ацеталдехид, нитрометан, акролеин, хидразин, бензен, нитробензен, сероводород, изопрен, ацетон и т.н. и т.н. Твърдите частици на тютюневия дим се състоят главно от никотин и т.нар. тютюнев катран. Последният представлява умопомрачителен коктейл от химични вещества, на чието губително действие не може да устои нито един жив организъм.

Негови основни съставки са фенол, крезол, индол, бензпирен, хризен, флуорантен, нафтиламин, катехини, карбазол, DDT (забранен инсектицид), както и множество съединения на особено токсични химични елементи като антимон, олово 210, арсен, бисмут, живак, полоний 210, радий 228, цезий и пр. Полоний 210 е радиоактивен изотоп, който изпуска много повече алфа-частици от плутония, използван в ядрените бомби. Радий 228 и олово 210 също са радиоактивни изотопи на съответните елементи.

В тютюневия дим се съдържат повече от 60 вещества с изразено канцерогенно действие и над десет предразполагащи развитието на ракови заболявания. Някои последни изследвания с използване на най-новите достижения на аналитичната химия позволиха да се направи сериозна ревизия на представите за т.нар. страничен димен поток, „жертви” на който стават пасивните пушачи, нерядко деца.

Оказа се, че съдържанието на бензпирен в него е повече от три пъти по-високо от това в главния поток, това на никотин и тютюнев катран – два пъти, на въглероден оксид – пет пъти, на амоняк – 50 пъти, а това на нитрозамините – близо 100 пъти! Бензпиренът и нитрозамините са едни от най-мощните познати канцерогени. Освен това нитрозамините (особено диметилнитрозаминът) имат и силно токсично действие, поразявайки жизненоважната „лаборатория” на човешкия организъм – черния дроб, както и белите дробове.

Неотдавнашно изследване на британски учени установи, че наргилето е най-малко 50 пъти по-опасно от цигарите. При един сеанс с екзотичното средство пушачът поглъща толкова въглероден оксид, колкото при изпушването на 400 цигари, а количеството на останалите вредни съставки е около 60 пъти по-голямо!

 

_______

Още по темата:

Никотинът – доброволно поглъщаната отрова


 

Коментари