Публикация

Съхраняването на стволови клетки е инвестиция за живот

Д-р Емил Филипов е медицински директор на МЦ „Афродита” – София, главен асистент по акушерство и гинекология в „ Майчин дом” в столицата.


Д-р Филипов, какво представлява Future Health?

Това е първата частна акредитирана банка за стволови клетки в Европа, работи от 2002 г.  Има центрове в Англия и Швейцария, ползва над 2000 кв. м площ, персоналът е от над 100 човека - квалифицирани научни работници, предлагащи най-високо качество на услугите. Има утвърдени позиции в 52 държави на 4 континента. Future Health e единствената банка, наградена от британската кралица. Медицински център „Афродита” е официален партньор и изключителен представител за България на Future Health , най-голямото подобно представителство у нас и по основен капитал, и като материална база. Привлекли сме голям екип от квалифицирани специалисти, имаме офиси и в София, и в Пловдив, и във Варна  

Да поговорим за началото. От кога медицината изучава и използва стволови клетки?

Първата трансплантация на кръв от пъпна връв е направена през 1960 г. Но първата успешна трансплантация е осъществена през 1988 г. от д-р Клъкман в САЩ на петгодишно момче с анемия на Фалкони. Детето е било без шансове за оцеляване. Донорът е неговата новородена сестра, от чиято пъпна връв е взета и съхранена кръв. Момчето е живо инапълновъзстановено.

Днес бъдещите майки и бащи имат много повече информация за детското здравеопазване. Здравната култура е на високо ниво. Постиженията на медицината са особено значими в областта на профилактиката и трансплантациите. Затова извличането и съхраняването на стволови клетки от пъпна връв на новороденото става все по-актуално. Животът е пълен с уникални моменти, раждането е първият. Най-подходящото време за вземане на кръв от пъпната връв, а и на част от самата нея, е непосредствено след раждането. Предимства са голямото количество стволови клетки и тяхната способност да изграждат в бъдеще различни органи и системи, които да послужат за лечение при евентуални болести на индивида. Затова съветвам бъдещите родители да помислят за тази важна стъпка и да подсигурят здравето на детето си.

Стволовите клетки имат две отличителни характеристики: могат самостоятелно да се възстановят чрез клетъчно делене и имат голям потенциал за развитие в други клетки и тъкани. Служат като ремонтираща система за тялото. Те имат 100% съвместимост с детето, от което са взети и се използват за лечението на над 85 заболявания. Всички злокачествени заболявания на кръвта, остри и хронични левкемии, анемии, лимфоми, таласемии, множествена склероза, имунна недостатъчност и др. Използват се в регенеративната медицина за изграждане на нови мускулна, костна, мастна, хрущялна тъкан, както и гръбначен мозък след претърпени инфаркти, катастрофи и други инциденти, свързани с травми на отделни органи и тъкани.

Бихте ли описали процеса на вземане, транспортиране и съхранение на стволови клетки?

Вземането на стволови клетки се осъществява от наш екип след раждането. Процедурата е бърза и безболезнена като по никакъв начин не смущава самото раждане. Материалът се поставя в пригодени за целта сетове с идентификационен баркод на метален етикет. Има и термочип, който поддържа оптимална температура. Взетият материал се съхранява  в два отделни сака за многократна употреба и един по-малък, използван за доказване  на ДНК съвместимост за членове на семейството. Задължително взимаме и кръв от майката в момента на раждането, за да я изследваме. Транспортирането до Future Health се извършва с лицензиран превозвач. Съхранението на клетките става при минус 196 градуса. Осигурен е 24-часов контрол на всички показатели, както и охрана. Ние сключваме подробен договор с родителите и те могат да са спокойни, че са направили една безценна инвестиция в здравето на детето си, а и на семейството.

Кои са предимствата на Future Health и медицински център „Афродита”?

Първо трябва да изтъкна, че политиката ни не позволява допълнителни такси за срока на договора. Например, ако ви се наложи някога да ползвате стволови клетки на вашето дете, транспортът е за сметка на Future Health. МЦ „Афродита” предлага разсрочено плащане за 1 или 2 години, без финансово обвързване с банки. Бонус има при родители, сключили договор преди 30-ата гестационна седмица. Обработката и съхранението е съобразно изискванията на световната агенция по трансплантации и биобанката има готовност да изпрати клетките по всяко време. Неслучайно нашият девиз е „Качество, стабилност, сигурност. Лоялност към клиентите!”

Коментари