ЗОП да отпадне за болниците със 100% частен капитал
06.08.13
CredoWeb
CredoWeb
Компания
ЗОП да отпадне за болниците със 100% частен капитал

ЗОП да отпадне за болниците със 100% частен капитал

Позицията e на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници във връзка с дискусията в медиите за Закона за обществените поръчки

Изискванията на Закона за обществени поръчки не са приложими и трябва да отпаднат за всички частни болници със 100% частен капитал. За това настоява Управителният съвет на Националното сдружение на частните болници по повод започналата дискусия в медиите за пригодността на ЗОП в дейността на частните инвестиции в болничното здравеопазване.

„Категорично заявяваме нашата позиция да отпадне изискването болниците със 100% частна собственост да са задължени да закупуват стоки и услуги само след провеждане на процедура по ЗОП“, категорични са управителите на големите частни болници в България. Управителният съвет на сдружението подчертава, че тази позиция вече многократно е излагана пред последните две ръководства на Министерството на здравеопазването, както и пред Комисията за защита на конкуренцията.

Аргументите на НСЧБ са, че прилагането на ЗОП за частните болници, които имат повече от 30% приходи от публичен източник е нелогично и нецелесъобразно. От юридическа гледна точка, поясняват от Националното сдружение, заплащането от страна на НЗОК на извършената дейност в частните лечебни заведения не нито е субсидия, нито държавна помощ, а напротив – то представлява плащане за вече предоставена услуга. След извършването на плащането средствата от здравната каса се трансформират в частни средства на лечебното заведение, което управителните органи на болницата разходват според потребностите на лечебното заведение. Също така начинът на използването на тези средства по никакъв начин не се отразява на НЗОК, коментират от сдружението.

Лечебните заведения, търговски дружества с частен капитал, се ръководят от логиката на пазара, която не предполага злоупотреба в съотношението качество – цена. Покупката на по-скъпи лекарства, консумативи и други стоки се оправдава с повишаване качеството на услугата и е за сметка единствено на собственика на частната болница, подчертават от НСЧБ. Според тях при това положение, провеждането или не на обществена поръчка не може да повлияе по никакъв начин на разходването на обществени средства.

Парадоксален е и фактът, че на обществени поръчки подлежат също и медицинските изделия, които не се заплащат от НЗОК, изтъкват от сдружението. От друга страна провеждането на процедурата е скъпо и може да се окаже непосилно за малките частни болници, алармира НСЧБ и допълва, че за гъвкави структури като частните болници е безсмислено обременяването с тежки и бавни процедури, които само могат да възпрепятстват оказването на качествено обслужване на пациентите.

„Националното сдружение на частните болници ще продължи да отстоява интересите на лечебните заведения – частна инвестиция и ще се бори за отпадането на напълно лишените от пазарна логика и оперативна ефективност практики, каквото е прилагането на Законът за обществените поръчки”, се казва още в позицията. 


Мнения