Публикация

Пациентите ще могат да доплащат за медицински изделия

НЗОК е заделила 100 млн. лв., необходими са още 50.


Пациентите да получат право да доплащат за медицински изделия, предлага НЗОК в проект за нова методика, която урежда как ще става изписването им в болничната помощ. Лечебните заведения сами ще закупуват изделията след провеждане на търгове за обществена поръчка. По това перо от институцията са осигурили 100 млн. лв. за 2014 г., като средствата са отпуснати след анализ за потреблението през последните две години. Изчисленията обаче показват, че за да бъдат покрити всички разходи, ще бъдат необходими още 50 млн. лв. Проектът е публикуван за 14-дневно обсъждане на сайта на осигурителната институция, след което ще бъде внесен за гласуване от Надзорния съвет.

Предишното ръководство на НЗОК предложи методика, според която пациентът получава безплатно само най-евтиното изделие от определена група, като нямаше право да избере друго и да заплати разликата. Той трябваше да покрие цялата стойност, в случай че не желае продукта, който се реимбурсира от касата. Този спорен момент бе атакуван от Комисията за защита на конкуренцията, както и от пацинтски организации, което принуди Надзорния съвет на осигурителната институция да спре методиката в края на юли т. г.

Пълният текст на проекта на НЗОК и мотивите към него можете да видите в двата файла, прикачени по-долу.

 

 

Прикачени файлове

Методика за условията и реда за до...
Мотиви към проекта

Коментари