Публикация

Трансплантация на хемопоетични стволови клетки


Презентацията разглежда съвременните тенденции в трансплантацията на хемопоетични стволови клетки (ТХСК) и тяхното приложение в Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София. Тя беше представена по време на научния форум "50 години катедра по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна".

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Трансплантация на хемопоетични ств...

Коментари