Публикация

Д-р Василев: Без срокове за специализациите на личните лекари

Основната ни задача е профилактиката на населението, а не захранване на болниците с пациенти и извършване на спешна дейност


Д-р Володя Василев е председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари. За CredoWeb той коментира акценти от НРД 2014, който бе обсъждан на 59-ят събор на БЛС.

- Д-р Василев, заявихте, че от средата на следващата година над 1000 практики от първичната доболнична помощ ще бъдат „заличени”. Какво имахте предвид?

- През 2009 г. в Закона за лечебните заведения бе поставен 5-годишен срок, в който общопрактикуващите лекари трябва да придобият специалност по обща медицина. Срокът изтича на 3 юни 2014 г., което означава, че над 1000 практики трябва да бъдат заличени. Става дума за лекари, на които предстои да държат изпит, но не са успели да се вместят в заложеното време. Информацията е от 2012 година, като сме направили запитване какво е положението в момента.

- Какво е решението на проблема?

- Възможностите се две. Според мен срок не трябва да има. Колегите могат да изкарат съответните модули, както и задължителните месеци практическо обучение, и да се явят на изпит, когато са подготвени.

- Но пък така се създават условия за отлагане във времето.

- В нито една друга специалност няма поставен срок. Това може би е обвързано с изискването, практики да могат да регистрират само онези лекари, които имат специалност по обща медицина.

Системата обаче е в самото начало и не е разработена докрай. Не са съвсем ясни критериите и изискванията за лицензиране на тези практики, както и възможностите за обучение на лекари в тях. Не виждам смисъл да загубим 1000 души, от които половината може би ще напуснат страната. Според мен от МЗ и от БЛС трябва да се заемат с решаването на този проблем. Съсловната организация предложи вариант за удължаване на срока, върху който трябва да се помисли.

- Каква е другата възможност за решаване на въпроса?

- Лекари със специалност да наемат медици, на които предстои да вземат такава, но не им е стигнало времето. Така колегите ще могат да работят под супервайзор. Ще взимат по-малко, но ще успеят да си запазят пациентите.

- Как бихте коментирали НРД 2014 в частта за първичната медицинска помощ?

- Личните лекари трябва да се фокусираме върху това, което се очаква от нас. Основната ни задача е профилактиката на населението, а не захранването на болниците с пациенти и извършване на спешна дейност. Определението за неотложна помощ категорично трябва да отпадне и да се помисли как да бъде реорганизирано обслужването на спешните случаи.

Изключително неприятен е фактът, че острите прегледи не се заплащат допълнително, а минават към т. нар. капитация. Това е основна част от нашата работа и единствената медицинска дейност, която не се заплаща.

- По време на събора се чуха призиви за неподписване на НРД, както и искания за протести...

- Попитах делегатите дали съсловието е готово за протест. Реалистично ли е председателят на съсловната организация и управителният съвет да организират протеста? Има ли енергия за това? Работят ли дружествата по места? Отговори на всички тези въпроси може да бъдат потърсени на отделен събор. Според мен все още не сме готови.

Коментари