Публикация

Пациенти притеснени от включването на нови заболявания за финансиране веднъж на 2 г.

Предлагат да има програма за фармацевтичните фирми, които въвеждат нови продукти


От името на Пациентски организации „Заедно с теб” оценяваме предлагането на мерки, които са крайно необходими и очаквани от нас, за подобряване на контрола в здравната система, тъй като е факт, че публичните средства са малко и се очертава дефицит към края на 2014 г.

Нашата позиция е, че е необходим активен контрол и ние винаги бихме подкрепили внимателното и обосновано контролиране на разходите в здравната система, предложени от Министерство на здравеопазването.

Оценяваме предложенията за медикаменти, които са регистрирани на ниска цена, да бъдат автоматично изваждани от списъка, когато до три месеца не започнат доставките им, което беше и наше искане заради много неподдържани, но регистрирани в ПЛС лекарства, поради което ние сме принудени да доплащаме, както в момента са медикаментите за трансплантирани пациенти.

Това, което ни притеснява в предлаганите мерки е:

1.3 Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обобщава на 12-месечен период с цел сформиране на проектобюджета за следващата година.

1.6 Включването на нови заболявания в Наредба № 38 за определяне на списъка за заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, следва да се извършва веднъж на две години при изработване на проектобюджета за следващата година.

Разбираме необходимостта от планиране на бюджета за следващата година, но считаме, че този дълъг срок на включване на нови медикаменти лишава пациентите от възможността да получат качествено, ново лечение, често пъти жизнено важно, особено за онкологични заболявания. Затова ние предлагаме този срок да се остане 6 месеца, както е досега.

С оглед на планиране на проектобюджета и трудното осигуряване на средствата, особено за онкологични заболявания, предлагаме институциите на въведат необходимите нормативни уредби, чрез които при желание фармацевтичните компании, които предлагат свой нов медикамент в бъдещ период, да поемат финансирането му по програма за определен брой пациенти за първите 6 месеца по определени критерии. Такива нормативни уредби биха урегулирали и осигурили отстъпки от цената за съответния нов медикамент, или за други продукти от листата на компанията.

Подобни законови уредби съществуват в Белгия и Италия, например и така там институциите осигуряват лесен достъп на пациентите до нови и качествени лекарства.

По този начин институциите ще имат възможност да планират проектобюджета своевременно, а нуждаещите се пациенти ще получат качествено и жизненоважно лечение.

Осигуряването на качествено, навременно лечение спестява публични средства за усложнения и един вид профилактика на заболяванията.

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации „Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Коментари