Публикация

В Европарламента представиха харта за правата на пациентите с онкологични заболявания

Тя предвижда правото на оптимален и навременен достъп до подходящи специализирани грижи, основани на изследвания и иновации.


Уникална група от пациентски организации, лидери в сферата на здравеопазването (включително двама бивши министри по здравеопазване и лауреат на Нобелова награда) и Членове на Европейския Парламент обединени срещу рака, се събраха в Европейския Парламент в Страсбург, за да представят Европейската харта за правата на пациентите с онкологични заболявания в Световния ден за борба с рака.Резултат от двугодишна работа и широкa ангажираност, инициативата е водена от Европейското партньорство срещу рака (ЕРП - European Cancer Concord) и е призив за действие по посока на преодоляване на значимите неравенства, пред които днес са изправени пациентите болни от рак в Европа. Сред говорителите на представянето бе Тонио Борг, Еврокомисар по здравеопазването и защита на потребителите.

Нарастващата тежест на раковите заболявания ще повлияе не само болните и техните семейства, но ище бъде значим проблем пред здравните системи и бъдещата икономическа конкурентоспособност на Европа, заяви Проф. Патрик Джонстън, Съпредседател на ЕРП и декан по медицина, стоматология и биомедицински науки на Кралския университет Белфаст, Обединено Кралство. Горди сме, че тази Харта на правата отразява обратната връзка от онкологични лидери и от пациентски организации от 17 Европейски държави, повече от 1000 национални организации и милиони пациенти от Европа, страдащи или преживели онкологични заболявания”, добави Проф. Марк Лоулър, Лидер на ЕРП, базиран в Кралския университет Белфаст.

През 2012 година в Европа са били диагностицирани 3,45 милиона пациенти с онкологично заболяване, като ракови заболявания са отнели живота на 1,75 милиона души, което се равнява на 3 жертви на минута. В 28 от 53 европейски държави ракът изпреварва кардиологичните заболявания като заболяване, причиняващо преждевременна смърт. В допълнение застаряването на населението, показва, че докато не се приложат ефективни превантивни мерки и стратегии за лечение, 1 човек ще умира от рак на всеки 10 секунди.

Забелязват се значителни разлики при онкологичните случаи и смъртността в Европа, които отразяват неравенствата в достъпа до оптимална онкологична грижа между различните национални здравни системи. Раковите заболявания са цитирани като водещ пример за нарастващи неравенства между и в различни страни от Европа в последната серия материали „Здраве в Европа“ на изданието Лансет.

Три принципа с фокус върху пациента (наречени членове) са в основата на Европейската харта за правата на пациентите с онкологични заболявания:

Член 1: Правото на всеки европейски гражданин да получава най-прецизната информация и да бъде проактивно въвличан в грижите за себе си.

Член 2: Правото на всеки европейски гражданин на оптимален и навременен достъп до подходящи специализирани грижи, основани на изследвания и иновации.

Член 3: Правото на всеки европейски гражданин да получава грижа от здравните системи, която да гарантира подобрени резултати, пациентска рехабилитация, най-добро качество на живот и достъпно здравеопазване.

Представянето на Европейската харта за правата на пациенти с онкологични заболявания в Европейския парламент в Световния ден за борба с рака ясно показва, че вниманието трябва да се фокусира върху неравноправната основа при грижите за онкологично болните в Европа, да ангажира и повлияе на политическите представители и най-вече да мотивира всеки европейски гражданин да използва Хартата като катализатор за постигане на ефективна промяна в посока на осигуряването на онкологичните грижи в неговата държава/регион.

Европейската харта за правата на пациентите с онкологични заболяванияе Пациентска харта, която цели да адресира неравенствата, пред които болните от рак в Европа се изправят всеки ден и които са свързани със социо-икономически статус, пациентска възраст, достъп до качествена грижа и липса на подробен национален план за контрол на онкологичните заболявания“, Каза Франческо ди Лоренцо, член на ЕПРи Президент на Европейската коалиция за борба с рака (ECPC),най-голямата пациентска организация в Европа. Икономическата тежест на рака в момента достига 1000 милиарда евро на световно ниво, като така заболяването става водещо от гледна точка на финансови разходи в нашата глобална икономика. Настоящето уникално партньорство, надяваме се, ще помогне за допринасяне на истински ползи за болните от рак пациенти“, добави той.

Това равноправно партньорство между пациенти и здравни професионалисти, което ЕПРсъздаде и развива, осигурява основата, необходима за промяна, която да допринесе за подобрения в полза на европейските граждани и общества“, каза Проф. Тиери Шевалие, Съпредседател на ЕПР и Председател на Института по торакална онкология, Институт Гюстав Руси, Париж, Франция.

Представянето на Европейската харта за правата на пациентите с онкологични заболявания в Европейския парламент в Световния ден за борба с рака, подчертава нашата воля и отдаденост на

Европейския парламент да заличи различията в грижата за онкологичните заболявания за всеки европейски гражданин. В настоящите социо-икономически обстоятелства в Южна, Източна и Централна Европа, където обществените здравни системи са под постоянния натиск на строги мерки, болните от рак пациенти и техните семейства са първите, които ще усетят повлияване върху здравето, финансите и качеството си на живот“, коментира Дациана Сарбу, Член на Европейския парламент от Румъния, Член на Комитета по публично здраве и безопасност на храните към ЕП.

В съответствие на представянето и за да предостави свидетелска база на инициативата, два документа са публикувани в международните издания Лансет Онкология (LancetOncology)иОнколог (TheOncologist).

Един от трима души умира от това смъртоносно заболяване. Ракът няма ограничения и влияе на всички обществени сектори. Независимо от индивидуалните конституции Европейската харта за правата на пациентите с онкологични заболявания демонстрира това, че трябва да се обединим не едни срещу други, а срещу общия враг: рака.

Коментари